Hvordan sette opp listverk

Med riktig utstyr får du raskt og effektivt fullført jobben og resultatet blir flott!

Utstyr

For å sette opp listeverk trenger du :

 • Listverk
 • Dykkertspiker
 • Trelim
 • Tommestokk
 • Sag og gjærsag
 • Hammer
 • Vinkel
 • Vater
 • Blyant

Det kan være lurt å benytte spikerpistol ved festing av lister for å unngå hammermerker.

Tørk verktøy og hender rene for smuss og fett/olje. Ferdig oppsatt listverk skal være uten merker og flekker. Alle spiker skal være dykket ca. 1 mm under overflaten.

 


Viktig å huske

 

 • Listene trenger å akklimatiseres

Hvis listene ikke får tid til å akklimatiseres til den luftfuktigheten og temperaturen du har i rommet, risikerer du unødvendig krymping etter at listene er montert. Det kan medfører oppsprekking, særlig rundt spikrene.

 • Ikke spikring for nær enden

Dette kan medfører oppsprekking. Spikeren bør ikke plasseres nærmere enden enn ca. 3-4 cm. Det kan ofte være lurt å forbore, særlig ved montering av lister i harde treslag.

Alternativt kan du knipe av spissen på spikeren med tang. Da blir spikeren butt og vil ikke splitte opp veden så lett.

 • Ikke "lim" sammen listverk og panel

Hvis du maler/lakker nytt tre rett etter montering kan du oppleve sprekker i overgangen mellom list og panel når treet beveger seg. Dette unngår du ved å vente med maling til etter første fyringssesong eller ved å overflatebehandle treverket før montering.

 


God arbeidsflyt

For at arbeidet skal flyte mest mulig effektivt og resultatet skal bli penest kan det være lurt å planlegge jobben.

 • Taklister monteres gjerne først
 • Listing rundt dører og vinduer monteres samtidig med utforinger
 • Fotlister monteres etter at veggpanel, gulv- og dørlister er montert. De avsluttes gjerne mot dørlist for å unngå synlig endeved
 • Fot- og taklister kan også monteres før panel, som inntrukket eller innskutt listverk

 


Slik gjør du det

Mål lengden på veggen. På innvendige hjørner gjærer du listen i 45 grader slik at baksiden av listen er lik lengden på veggen. Sett listene inntil hverandre i hjørnet og stift dem til veggen mens du presser dem mot gulvet. Ved listing av utvendige hjørner skal listens bakside være like lang som veggen, men listen må gjæres motsatt vei.

For å merke av og kutte listen i riktig lengde, måles det på baksiden av listen. For å få listene til å sitte helt sammen i utvendige hjørner, brukes det lim i sammenføyningen.

Taklistene settes opp etter samme prinsipp som gulvlistene. Dersom listene må skjøtes, bør de skråskjæres. Fest den første listen. Sett den andre listen i hjørnet og merk av hvor den skal kuttes. Merk også hvilken vei du skal sage for enkelhets skyld. Bruk lim i skjøten og fest listen. Fortsett den videre monteringen på samme måte inntil alle listene er på plass.

For å tette uønskede åpninger og sprekker kan man bruke akryl fugemasse, men ikke bruk akryl langs bordene i not og fjær - det vil ikke bli pent etterhvert som bordene "krymper". Påfør akrylen med en fugepistol og bruk en fuktet finger for å slette fugen. Gå gjerne over med en fuktig pensel til slutt for best mulig resultat. Fuktighet fjernes ved forsiktig bruk av en tørr klut. Spikerhull tettes med akrylmasse, sparkel eller kitt og flekkmales med liten pensel. Gjenta flekkmalingen hvis nødvendig. 

Rundt vindu skal listen ligge 0,5 cm inne på foringen. Merk av 0,5 cm inn i alle hjørnene på foringen. Kapp listene i 45 graders vinkel utover fra merkene. Mål opp lengden på listene. En enkel måte å gjøre dette på er å måle hvor bredt det er i mellom foringene, for deretter å legge til 1 cm. Begynn med og hold den nederste og øverste lista på merkene, og fest dem på midten kun i foringen. Dykkertspikeren plasseres omlag en halv cm inn på listen. Lim hjørnene oppe og nede, og plasser sidelisten. Juster listene slik at de ligger rett på merkene, og slik at hjørnene ser fine ut. Fest deretter både øvre, nedre og sidelisten i hjørnene, ca 4-5 cm fra gjæringen. Fest kun i foringen. Lim hjørnene og juster slik at de ligger pent i forhold til hverandre. Bind sammen listene i hjørnet ved å feste en spiker inn i sidelisten fra øvre og nedre list. Fest nå alle listene videre rundt både i foringa og veggen med dykkertspiker. En hammerlengde mellom spikrene er passende avstand. Fest i både vegg og foring.

 


Krymping

Det er viktig å huske på at listverk av tre beveger seg i forhold til luftfuktigheten i rommet de oppbevares og settes opp i. Her gir vi deg veiledning:

Taklister

I lengderetningen krymper furu 0,01 % pr 1 % fuktighetsendring.
En list som er 3000 mm lang og tørker ned 8 % fra 17 % til 9 % fuktighet får følgende krymping:

3000 mm x 0,01/100 % x 8 % = ca. 2,4 mm, eller 1,2 mm i hver halvdel.
I et hjørne møtes to lister, og krympesprekken vil bli større. Visuelt vil sprekken i hjørnet bli hypotenusen av hver lengdekrymping.
√(1,2² + 1,2²) = 1,7 mm

Krympingen øker da fra 1,2 mm til 1,7 mm.

 

Karmlister

I bredderetningen er krympingen ca. 0,25 % pr. 1 % fuktighetsendring.

En 70 mm bred list vil ved 8 % nedtørking få følgende krymping:
70 mm x 0,25/100 % x 8 % = ca. 1,4 mm

Sammen med lengdekrympingen vil den synlige krympingen på innsiden av vinkelen mot dør/vindu bli 2-3 mm.

 


 

 

Kilde: Bergene Holm