Motering av listverk

Verktøy:
 
Vanlig håndverktøy som kreves for montering av listverk er:
 • hammer, gjerne lett panelhammer
 • dor
 • metermål og vinkel
 • gjæringssag og evt. gjæringskasse
Gulvlist avsluttet mot dørlist
Det kan være lurt å benytte spikerpistol ved festing av lister, da unngår en hammermerker. Det finnes spikerpistoler som drives av strøm og ikke krever trykkluftanlegg.
 
En elektrisk kapp- og gjæringssag (innredningssag) anbefales. Saga gir presise og pene snitt. Den er også lett å frakte rundt, og en kan derfor ha den lett til gjengelig på monteringsstedet.
 

Listverk mur
Ellers gjelder det generelt at en har det ryddig og rent på monteringsstedet. Tørk verktøy rent for smuss og fett/olje. Hold verktøy og hender rene under monteringen.
 
Listverk spikerplassering
Ferdig oppsatt skallistverket være uten fingermerker eller hammermerker. Alle spiker skal være dykket cirka 1 mm under overflaten. Ved oppsetting av uffialt listverk skal spiker- og kantavstander være like store, og alle sammenføyninger skal være tette. Unngå skjøting i lengderetning hvis mulig.
 
Noen punkter som viser god håndverksmessig utførelse:
 • endeved ikke synlig noe sted
 • alle sammenføyninger tette
 • alle tilslutninger tette
 • ingen merker eller tilsmussing

 

Hjørnelist

 

Listverk Kile

 
Rekkefølge:
 • Taklister monteres gjerne først
 • Listing rundt dører og vinduer monteres samtidig med utforinger
 • Gulvlister monteres etter at veggkledning, gulv- og dørlister er montert, gulvlistene avsluttes gjerne mot dørlist for å unngå synlig endeved
 • Gulv- og taklister kan også monteres før innvendig kledning, som inntrukket eller innskutt listverk
Takstoler kan ha en tendens til å krumme oppover. For å redusere faren for skjemmende sprekker mellom listen og himlingen, er det en fordelom taklistene spikres til himlingen. Alternativt kan man bruke en skyggelist som skjuler sprekken.
 
Listene spikres vanligvis til panelet. Hvis listene er innrykket eller innskutt, spikres de direkte til bunn- eller toppsvillen, eventuelt bakveggen.
 
Inntrukket list Innskutt list Utenpåliggende list
 
Nøyaktige beskrivelser for montering av listverk finnes i veiledninger som fåes hos høvlerier og byggevareforhandlere. Montering står også nøyaktig beskrevet i lærebøker for tømrere.
 
Listverk Gjæring og Koping

 

Kilde: Trefokus