Behandling av listverk

Her får du noen enkle tips som er lurt å tenke på når du skal legge listverk.

ListverkSaging av listverk

Jo finere tanningen på sagen er, desto mer nøyaktig blir sagsnittet. Bruk en egen listesag med stivt blad til alminnelige kutt.

 • For gjæringssaging (45 graders vinkel) må du bruke gjæringsstøtte, gjærkasse eller gjæringssag. De fleste gerikter sages i 45 graders vinkel. 
 • Samme hvor nøye du er både med oppmerking og saging, vil en tett skjøt åpne seg dersom listene ikke er tørre nok ved oppsetting. 

Liming av listverk

Du kan reduser faren for sprikende skjøter ved at du limer listverket.

 • Påfør et tynt lag trelim på begge flater, la tørke et par minutter og sett sammen, eventuelt med et nytt, tynt limlag. På forhånd har du boret et tynt hull diagonalt inn gjennom begge listene. 
 • Etter at listene er satt opp, setter du inn en tynn skrue eller dykkspiker som holder skjøten sammen. Sprekker og hull i listene kan fylles igjen med en blanding av trelim og fin sagflis – «egenprodusert formtre». 
 • Sparkle massen godt inn i treet, og bruk sandpapiret etter at det har tørket. 
 • Skal listene males, kan du også bruke akrylfugemasse, som er mer elastisk og følger treets bevegelser.   

Behandle listverk

Det å male eller lakke lister etter at de er satt opp, er et skikkelig pirkearbeid.

 • Vi anbefaler at du sager til og justerer listene helt ferdig. 
 • Deretter overflatebehandles de «på bakken» før de settes opp, og du avslutter med litt flikking over spikerhoder o.l.

Feste listverk

Listene må kunne bevege seg med treverket under, de må ikke låses slik at de kan sprekke.

 • Fot- og taklister skal festes kun til veggen, ikke til gulv eller tak. 
 • Bruk én spiker for hver ca. 30 cm. 
 • Spikre i sikksakk – én oppe, én nede. 
 • Ved skjøtene kan du bruke to spiker hvis det er nødvendig, men husk å bore hull først.