Fyringstips

Vedfyring gir god varme og mye kos. Her kan du lese om hva som påvirker at veden brenner og hvor god varme man får.

Det er 3 ting som påvirker hvordan veden brenner og hvor god varme man får:

  1. Selve veden - hvilken type ved skal du velge?
  2. Ildstedet og ilegging av ved
  3. Å fyre riktig 

1) Selve veden

Hvilke type ved skal du velge - gran, furu, eik, bjørk? 

  • Gran spraker mye og egner seg ikke i åpen peis, dessuten gir gran lavere brennverdi enn f.eks eik og bjørk. 

Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte. Tørr ved gir 2 til 3 ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlig væsker til opptenning. Bruk papir, opptenningsved eller opptenningsbriketter.  

2) Ildstedet 

Nye rentbrennende ovner gir 30-50 % mer varme enn gamle vedovner og forurenser mindre.  

Fyring krever luft

Pass på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne.Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn. 

3) Å fyre riktig

Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulerer trekken ned til det brenner med rolige flammer.

  • La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved.
  • Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.
  • Det blir lite varme og mye forurensing når vedovnen fylles med store mengder ved og det fyres med trekkventilene mest mulig gjensskrudd. Slik rundfyring danner beksoti skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann. Det kan i værste fall føre til brann i boligen. 

Fyringstips på video 

Norsk brannvernforening har laget 3 videosnutter med fyringstips. 

  1. I første episode forklarer feiermester og fyringsekspert Ivar Bjerke hva som er god ved, og hvordan man kan sjekke om veden er tørr eller fuktig.
  2. I den andre episoden forklarer han hvordan et moderne rentbrennende ildsted fungerer. Han gir også råd om hvordan man skal legge i veden.
  3. I den siste episoden viser Ivar Bjerke hvordan man forenkle opptenningen. Han gir råd om riktig fyring, og hvordan man kan fyre effektivt.

Kilde:  Norsk brannvernforening. Filmene kan du se her

Finn nærmeste butikk

Norgeskart

Se våre ved- og peisovner

Bygger'n Tips!

Hvordan vet jeg om veden er tørr nok?

Legg en vedkubbe i en plastpose over natten. Er plastposen fuktig inni på morgenen er ikke veden tørr nok.

Vedfyring