Spar penger med ny vedovn!

En ny vedovn utnytter veden bedre og avgir mer varme. Luftforurensingen reduseres betraktelig ved å erstatte en gammel vedovn med en rentbrennende vedovn.

Vedovn - Dovre leonlegHvorfor ny vedovn? 

Vedovner virker alltid og ved er en miljøvennlig oppvarmingsmetode. Fyring med ved gir imidlertid utslipp av partikler til nærmiljøet. Feil fyring og gamle ovner gir mer utslipp enn nødvendig.  

Nye rentbrennende ovner gir små utslipp og er langt mer enerigeffektive enn gamle vedovner som ofte har ufullstendig forbrenning. 

 • De beste nye rentbrennende vedovnene har en virkningsgrad på rundt 80 %, mens gamle ovner kan ha en virkningsgrad ned mot 50 %. 

Ny vedovn er best egnet for deg som:

 • Har lagringplass for ved.
 • Kan plasserer ovnen i det rommet du trenger mest varme.
 • Har åpen planløsning. Varmen utnyttes best hvis den kan spres til andre rom.
 • Ønsker å ha oppvarming som er helt uavhengig av strøm. 

Fordeler med vedovn og vedfyring:

 • Miljøvennlig oppvarming  - øker ikke utslipp av CO2 i atmosfæren.
 • Vedprisen er relativt stabil sammelignet med olje og strøm. Kan være noe dyrere om vinteren.
 • Høy toppeffekt. I motsetning til en varmepumpe gir vedovner nok varmeeffekt også i de kaldeste periodene.Kan være rimeligere i innkjøp enn pelletskaminer og varmepumper.
 • Har du mulighet kan du hugge ved selv.
 • Ingen støy i motsetning til varmepumper.
 • Trenger ikke strøm for å fungere. 

Ulemper kan være:

 • Ved kjøpt i sekker kan være dyrt - kjøp favnved.
 • Krever lagringsplass.
 • Krever arbeid med hensyn til håndtering av veden og regulering av varme.
 • Varmen kan ikke reguleres via termostat.
 • Erstatter bare deler av oppvarmingsbehovet.

Kjøpe ny vedovn?

Tenk over hvor høy varmeeffekt du har behov for. Kjøper du et ildsted som avgir mer varme enn du trenger får du dårligere utbytte av brenselet.

 • Beregn rundt 80 w pr. kvm hvis ildstedet skal være hovedoppvarmingskilde, halvparten holder hvis den skal være et supplement (tilleggsvarme). 
 • Du bør også tenke gjennom hvordan rommet skal brukes og at ildstedet kan sees og kjennes fra det stedet i rommet hvor man tilbringer mest tid.

Sjekkliste før du kjøper ny vedovn

Finn nærmeste butikk

Norgeskart

Vedovner