Fyrer du på en miljøvennlig og effektiv måte?

En god ovn, riktig installasjon og kvalitet på veden er de viktigste faktorene for effektiv og miljøvennlig vedfyring.

Forskning som Dovre og NTNU har gjennomført viser at riktig installasjon av ildstedet og at det benyttes ved av god kvaliteten er av avgjørende betydning for å oppnå effektiv og miljøvennlig vedfyring.

Når veden skal brenne skjer det først en fordamping av vannet i veden. Deretter en fordamping og forbrenning av gassene. Til slutt blir det igjen trekull som forbrennes. Veden består av nesten 80 % gass som drives ut når
veden varmes opp.

Utdrivningen av gassene fra veden er avhengig av vedens overflate, vedtype og temperatur omkring veden.

Forskningsresultatene viser at:

• vanninnhold og størrelse på vedstykkene er de viktigste faktorene
• vanninnholdet er den mest betydningsfulle faktoren for høye utslipp
• ved høyt vedforbruk kan partikkelutslippene lett øke 10 ganger ved høyt vanninnhold (over 20 %)
• ved lave vedforbruk kan partikkelutslippet lett øke 30 ganger ved høyt vanninnhold (over 20 %)
• store vedstykker gir høye utslipp ved liten lufttilførsel i et kaldt ildsted
• små våte vedstykker gir mindre utslipp enn store våte vedstykker
• selv ved av god kvalitet kan gi for mye utslipp når det fyres med liten lufttilførsel
• veden bør relateres til gitte ildstedsbetingelser eller ildstedet bør brukes i samsvar med vedens egenskaper
• en opptenningsbrikett med høyt energiinnhold er utmerket for opptenning
• opptenning av veden fra toppen vil i mange tilfeller redusere partikkelutslippene i oppstartsfasen
•   små tørre vedstykker bør brukes for å varme opp ildstedet med en god nok opptenningsperiode (minst 10 minutter)
for å sikre små utslipp
• kun tørr ved anbefales for bruk til opptenning sammen med en opptenningsbrikett med høyt energiinnhold
• god opptenning (minst 10 minutter) er nødvendig før lufttilførselen til ildstedet kan reduseres forsiktig
• ved med høyt vanninnhold (over 20 % vann) bør klyves i mindre stykker (2 – 5 cm) dersom det fyres med lavt vedforbruk

Forskningsarbeidet har ført til at Norge i dag kan tilby verdens beste ildsteder. Partikkelutslippene er redusert med over 75 % sammenlignet med ildsteder som ble produsert før 1998. De beste ildstedene kan i dag ta ut mer enn 80 % av energien i veden til varme. Ildsteder produsert før 1998 tok ikke ut mer enn 40 % av varmen under rolig fyring. Mellom 15 og 20 % av boligoppvarmingen i Norge skjer med vedfyring i ildsteder. I den norske strategiplanen skal vedfyringen bidra med 8 TWh (terra watt timer) årlig etter 2020. Det betyr en fordobling av varmeproduksjonen fra ildsteder innen 2020 for at myndighetene skal nå sine ambisiøse klimamål. Vedfyringen er den største enkeltstående nasjonale satsningen på området.

 

 

Kilde: Dovre/Edvard Karlsvik, Klima og kuldeteknikk SINTEF Energi AS

Dovre AS driver forskning og utvikling sammen med SINTEF Energi AS og Norges forskningsråd.

Finn nærmeste butikk

Norgeskart

Slik fyrer du riktig

Slik fyrer du riktig

For å spare miljøet kan du

 • skru av lys i rom du ikke oppholder deg i
 • bruke energibesparende lyspærer
 • kildesortere avfall. Lokale miljøstasjoner tar i mot elektriske artikler og batterier
 • kjøpe økologiske produkter
 • reise kollektivt
 • varme opp rom som du oppholder deg i og stenge av rom som ikke er i bruk
 • begrense bruken av produkter som er lagret i spraybokser
 • bruke eget bærenett istedenfor å få plastposer i matbutikken
 • finne skatter på bruktbutikker og loppemarked istedenfor å handle nytt
 • finne alternative framkomstmåter istedenfor å fly
 • isolere eller bytte ut trekkfulle vinduer. Vinduer er nemlig de mest ustatte stedene for energitap

Kilder: Miljøagentene.no, Dovres egne miljøtips

For å spare miljøet kan du
- skru av lys i rom du ikke oppholder deg i
- bruke energibesparende lyspærer
- kildesortere avfall. Lokale miljøstasjoner tar i mot
elektriske artikler og batterier
- kjøpe økologiske produkter
- reise kollektivt
- varme opp rom som du oppholder deg i og stenge
av rom som ikke er i bruk
- begrense bruken av produkter som er lagret
i spraybokser
- bruke eget bærenett istedenfor å få plastposer
i matbutikken
- finne skatter på bruktbutikker og loppemarked
istedenfor å handle nytt
- finne alternative framkomstmåter istedenfor å fly
- isolere eller bytte ut trekkfulle vinduer.
Vinduer er nemlig de mest ustatte
stedene for energitap
Kilder: Miljøagentene.no, Dovres egne miljøtips

Trenger du ny ovn?

Trenger du nye vindu?