Arkitekttegninger på laptop

Få hjelp med arkitekttjenester og tekniske tjenester.

Bygger'n Tekniske Tjenester

Har du planer om påbygg, nybygg eller rehabilitering?

Vi tilbyr våre kunder eget arkitektkontor som også leverer et bredt spekter av tekniske tjenester. Vårt arkitekt- og ingeniørkontor består av arkitekter, ingeniører og byggteknikere, med både byggfaglig utdannelse og praktisk erfaring fra byggeplass. Samlet har vi unik erfaring, kundeorientering og bransjekunnskap.

 

 Vi kan hjelpe deg med: 

  • Arkitekttegninger / arkitekturprosjektering
  • Situasjonskart / kartprosjektering
  • Kalkyler / mengdeberegninger
  • Dimensjonering av dragere og bærende konstruksjoner
  • Energiberegning og energimerking
  • Detaljtegninger

 

Bestilling av Tekniske tjenester:

Ta kontakt med din nærmeste butikk og spør om tekniske tjenester. 

Her finner du bestillingsskjemaer og mer informasjon om bestilling av tekniske tjenester.

Her finner du en oversikt over BTT sin prisliste:

 

Avdelingsleder:

Kathrine Quam-Ledzbor

Mail: Kathrine.quam-ledzbor@smith.no

Telefonnummer: 900 51 825

 

Arkitekt/Teknisk leder:

Eivind Hansen

Mail: eivind.hansen@smith.no

Telefonnummer: 995 06 364

 

Teknisk konsulent / Konseptansvarlig BTT:

Bård-Christian Knudsen

Mail: bard.knudsen@smith.no

Telefonnummer: 915 85 614