Arkitekttegninger på laptop

Få hjelp med arkitekttjenester og tekniske tjenester.

Bygger'n Tekniske Tjenester

Har du planer om påbygg, nybygg eller rehabilitering? 

Ta kontakt med din nærmeste butikk for å få hjelp med tegninger og andre tekniske tjenester til ditt prosjekt.

Vi tilbyr våre kunder eget arkitektkontor som også leverer et bredt spekter av tekniske tjenester. Vårt arkitekt- og ingeniørkontor består av arkitekter, ingeniører og byggteknikere, med både byggfaglig utdannelse og praktisk erfaring fra byggeplass. Samlet har vi unik erfaring, kundeorientering og bransjekunnskap.

 Vi kan hjelpe deg med: 

  • Arkitekttegninger / arkitekturprosjektering
  • Situasjonskart / kartprosjektering
  • Kalkyler / mengdeberegninger
  • Dimensjonering av dragere og bærende konstruksjoner
  • Energiberegning og energimerking
  • Detaljtegninger

 

Bestilling av Tekniske tjenester:

Ta kontakt med din nærmeste butikk og spør om tekniske tjenester. 

 

Les mer her

 

Avdelingsleder:

Kathrine Quam-Ledzbor

Mail: Kathrine.quam-ledzbor@smith.no

Telefonnummer: 900 51 825

 

Arkitekt/Teknisk leder:

Eivind Hansen

Mail: eivind.hansen@smith.no

Telefonnummer: 995 06 364

 

Teknisk konsulent / Konseptansvarlig BTT:

Bård-Christian Knudsen

Mail: bard.knudsen@smith.no

Telefonnummer: 915 85 614