Hånd som holder lyspære mot gress. EE-avfall i natur.

Lever EE-avfall hos din lokale Bygger'n butikk.

Retur av EE-avfall

Vi tar emot dine kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) gratis.

Returner EE-produkter i butikk

Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) skal ikke kastes sammen med annet avfall. Derfor kan du ta med deg slike kasserte produkter til din lokale Bygger'n butikk.

Dette er gratis for deg!

EE-produkter:

Produkter som trenger strøm eller batteri for å virke

EE-avfall:

Kasserte elektriske og elektroniske produkter kan inneholde miljøgifter. De skal samles inn slik at de håndteres forsvarlig og gjenvinnes.
Vi sørger for forsvarlig sortering, oppbevaring og videresending av de innleverte produktene.