- Fra idé til ferdig prosjektering

Bygger'n Tekniske Tjenester gir deg komplette tilbud på blant annet rehabilitering, ombygning og tilbygg, og frigjør dermed tid for deg og din bedrift, slik at du kan gjøre det du er best til. 

Hos oss får du tilgang til ditt eget tekniske kontor, som består av arkitekter, ingeniører og byggteknikere, med både byggfaglig utdannelse og praktisk erfaring fra byggeplass. Samlet har vi unik erfaring, kundeorientering og bransjekunnskap. Med Bygger'n på laget får du en trygg boligbygging, som følger alle forskrifter.

Involverer du oss i en tidlig fase, fører dette til en raskere og mer effektiv prosess. Du slipper å ta beregninger, kalkyler, søknader m.m. selv, og kan heller konsentrere deg om å øke oppdragsmengden og inntjeningen din. 

Og det beste av alt - alle tjenester er samlet på ett sted. Du som kunde bestemmer hvilke oppgaver du vil overlate til oss. Enkelt og greit.

 Vi kan hjelpe deg med: 

  • Arkitekttegninger / arkitekturprosjektering
  • Situasjonskart / kartprosjektering
  • Kalkyler / mengdeberegninger
  • Ansvarsrett (PRO Ark.) - arkitektur, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk
  • Dimensjonering av dragere og bærende konstruksjoner
  • Energiberegning og energimerking
  • Detaljprosjektering - kart/situasjonsplan 2D/3D, forslagstegninger, søknadstegninger, arbeidstegninger, våtromstegninger, detaljtegninger
  • Byggteknisk rådgivning

Bygger'n Tekniske Tjenester er en god investering, som kort oppsummert bidrar til en effektiv prosjektering, med standardiserte løsninger. Vi ivaretar gjeldende forskriftskrav i TEK, og bidrar til å redusere både prosjekteringskostnader og byggekostnader.

Skal du i gang med litt mindre prosjekt, som pergola, levegg, utebod, terrasse eller utvendig trapp? Vi kan tegne også dette for deg.

Vil du ha litt flere detaljer?

Byggeteknisk rådgivning

Vi utfører byggteknisk prosjektering av bærende konstruksjoner i tre, og kan gi generelle råd knyttet til valg av byggemetode, løsninger, produkter og detaljering. Dersom du ønsker rådgivning per telefon eller mail, er vi tilgengelige. Nødvendig dokumentasjon kan vi utarbeide for deg når samarbeidet er avklart.

Unngå merkostnader og svinn med mengdeberegning

Vi tilbyr mengdeberegning på alt fra mindre tilbygg og rehabiliteringsarbeid til større boligprosjekter. Mengdeberegningen gir en nøyaktig kalkulert oversikt over mengde byggevarer til ditt prosjekt.

Energiberegning

Vi utfører energiberegning av boliger. En slik varmetapsberegning vil dokumentere bygningens isolasjon og energibehov, samt hvilke tiltak som må til for å tilfredsstille energikravene i gjeldende forskrifter.

Energimerking

Vi tilbyr energimerking i henhold til gjeldende krav i energiforskriften. Fra 2010 ble det krav om gyldig energiattest ved salg og utleie av bolig, ferdigstillelse av ny bolig, samt for yrkesbygg over 1000 m2.

Ansvarsrett

Vi tilbyr ansvarsrett for prosjektering (PRO) av arkitektur og konstruksjonssikkerhet for boligprosjekter tegnet av oss.

Dimensjonering

Vi tilbyr enkel dimensjonering av dragere og søyler i stål og tre og bjelkelag i tre. I tillegg tilbyr vi rådgivning knyttet til generelle bærekonstruksjoner.

Tegnetjenester

Vi utarbeider forslagstegninger, søknadstegninger, arbeidstegninger og detaljtegninger. Vi leverer også våtromstegninger. Vi tegner flermannsboliger, tilbygg, ombygging og rehabiliteringsprosjekter med fasadeendringer.

Bygger'n, Smith Stål og LSE Byggesystemer

Som en komplett leverandør av byggevarer, elementer, armering, stål og metaller, kan Bygger'n, Smith Stål og LSE Byggesystemer forenkle og effektivisere leveransene til dine prosjekter.

Bestilling av tekniske tjenester:

Her finner du en brosjyre om Bygger'n Tekniske Tjenester (BTT)

Ta kontakt med din nærmeste butikk og spør om tekniske tjenester, eller bruk skjemaene under, som du sender inn til teknisk@byggern.no

Opprettet
30.01.2023
Oppdatert
20.10.2023
Icons/Large/Chat