Få inntil 150 000 kroner i støtte fra Enova

Skal du oppgradere bygningskroppen på huset ditt kan du få inntil 150 000 kroner i støtte fra Enova. Støtten gjelder deg som pusser opp og inkluderer omfattende energitiltak i prosjektet. Sjekk hvor mye du kan spare.

Har du tenkt å gjøre mye med boligen din, som en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur, vil dette redusere varmetapet betydelig og dermed bidra til lavere energibruk og reduserte kostnader.

Disse oppgraderingene er kostbare, men du kan ifølge Enova få støtte på inntil 150 000 kroner til slike tiltak. Dette gjelder også fritidsboligen din. Støtteordningen er tiltenkt private husholdninger, og Enova krever fakturadokumentasjon for all jobben som er gjennomført.

Oppgraderingsarbeidet skal være utført av et foretak som tilfredsstiller kompetansekrav i våre kriterier. Bygger'n hjelper deg med å finne kvalifiserte entreprenører eller byggefirma til jobben, gjennom vår Ferdig Utført-tjeneste.

Eksempler på tiltak:

- Balansert ventilasjon

- Luft-til-vann-varmepumpe

- Væske-til-vann-varmepumpe

- Bio-ovn med vannkappe

- Biokjel

- Solfanger

- Vannbåren varme

Ønsker du som boligeier å gjøre arbeid selv kan dette kun omfatte rivearbeid, avfallshåndtering og innvending arbeid. Arbeidet kan ikke omfatte isolasjon og tetting, for å være berettiget til støtte. 

Hvor mye du får i støtte, hva du kan få støtte til, og hvordan du går frem for å få støtte forklarer Enova her: https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/oppgradere-huset/oppgradering-av-bygningskroppen-/

Hvor mye sparer du?

Boligens utforming, tilstanden før oppgraderingen og hvor omfattende energitiltakene er, avgjør hvor mye du vil spare. 

Enova har gjort en utregning for et hus fra 1970 på 160 m2 med en strømpris på 1 kr/kWh. Dette er sparepotensialet:

Energinivå 1 Passivhus:

  • 151,80 kWh/m2 per år.
  • 24.300,- kr. per år.

Energinivå 2 Lavenergi:

  • 131,60 kWh/m2 per år.
  • 21.000,- kr. per år.

Energinivå 3 TEK10:

  • 106,50 kWh/m2 per år.
  • 17.000,- kr. per år.

Enova støtter en rekke av tiltakene en energirådgiver vil anbefale, og du kan få inntil 5.000 kroner i støtte til selve rådgivningen. Les mer om selve rådgivningen her.. 

For å finne en energirådgiver i ditt område kan du sjekke Enovas energirådgiverregister, eller du kan spørre finne en lokal tømrer, byggmester eller ingeniør som er kvalifiserte.

Opprettet
Oppdatert
Icons/Large/Chat