Det er gøy å bygge noe selv, men vær nøye med fundamentering og konstruksjonen.

Før du setter igang og bygger terrasse

Her er tipsene som er lurt å tenke på før du setter i gang med terrassen.

Å bygge terrasse er et overkommelig prosjekt for de aller fleste. Prinsippene er enkle og med litt fingerferdighet kan du få en uteplass å være stolt av.

Vær oppmerksom på at en ny terrasse kan være søknadspliktig, og hvorvidt du må søke avhenger av blant annet størrelsen på terrassen og avstand til naboen. I tillegg til reglene i plan- og bygningsloven har alle kommuner egne byggeregler og planer. Sjekk derfor alltid reglene i kommunen der du bor.

Definisjoner

Før vi ser nærmere på byggeregler rundt terrasser, er det nødvendig å avklare noen definisjoner først. Terrasse, balkong, veranda og platting er forskjellige byggverk med veldig forskjellige regler og krav. 

Terrasse: Det latinske ordet “terra” er hjelpsomt og poengterer at en terrasse alltid er tilknyttet bakkeplan, gjerne i form av en trapp, og er gjerne også tilknyttet boligen. 

Platting: Platting er relativt likt terrasser, men ligger lavere i terrenget. Platting kan være både frittliggende eller tilkoblet boligen. 

Veranda: En veranda er understøttet og overbygd. Er den kun underbygd, kalles dette teknisk sett en altan.

Balkong: En balkong “henger” på veggen - den er ikke underbygd. Den kan også være innelukket i form av f. eks. glassvegger.

Ettersom både veranda og balkong er mer komplekse byggeprosjekter, er også reglene for disse strengere enn platting og terrasse. 

Avstand

En terrasse skal være minst 1 meter fra nabogrense. Er det nærmere, utløses søknadsplikten. Dette kan i noen tilfeller være utfordrende, for eksempel når det gjelder tomannsboliger og rekkehus. Nabosamtykke må foreligge dersom en terrasse skal bygges nærmere enn 1 meter, og man blir nødt til ¨sende inn en byggesøknad til kommunen.

 • En terrasse med høyde på inntil 1 meter over terreng, og avstand til nabogrense på minst 1 meter er ikke søknadspliktig. (Forutsatt at alle andre krav er oppfylt)
 • I mange tilfeller vil dette generelle kravet ikke være nok - kommunen kan ha strengere regler rundt byggegrenser og avstand. 

Unntatt søknadsplikt

Oppføring av terrasse vil i mange tilfeller kunne unnslippe søknadsplikten. I 2021 kom det regelendringer som gjorde det langt enklere å bygge terrasser og tilbygg selv.  Generelt sett gjelder følgende forutsetninger for å bygge en terrasse uten å søke:

 • Den kan ikke stå høyere enn 1 m fra terrenget
 • Nabogrensen kan ikke være nærmere enn 1 meter
 • Rekkverket kan ikke være høyere enn 1,2 meter
 • Den kan ikke være overbygd
 • Terrassen kan ikke strekke seg lenger enn 4 meter fra husets fasade

Når det kommer til platting, kan dette bygges uten å søke så fremt plattingen ikke står høyere enn 0,5 meter. Plattingen kan plasseres helt inntil nabogrensen. Merk at flere av disse reglene, både for terrasse og platting, vil være strengere for mange eiendommer på grunn av lokale byggeregler og kommunale planer. 

Når det kommer til veranda og balkong, er det mindre fritt frem. Balkong vil alltid være søknadspliktig på grunn av inngrep i bygningens bærende konstruksjon. Du kan slippe unna søknadsplikt med veranda, med mindre du bygger den over en allerede eksisterende del av boligen. Dersom verandaen blir større enn 15 kvadratmeter, må du også søke. Utover dette er det en rekke krav rundt høyde og avstand som du må gjøre deg kjent med. Opplever du reglene som forvirrende, er det best å høre direkte med kommunen.

Vanlig vedlikehold på eksisterende terrasse, platting, veranda og balkong er ikke søknadspliktig

Søknadspliktige tiltak

Dersom du må søke, kan du som oftest søke selv. Dette betyr at du selv står ansvarlig for at tiltaket og søknaden er i samsvar med relevante lover og regler. 

Søknad om større terrasse eller verandaeller høyere veranda eller balkong, som har en samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 m², må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker. Bygging av balkong er et tiltak som uansett vil kreve byggesøknad med ansvarlig søker. 

Søknaden skal dokumenteres i samsvar med krav i plan- og bygningsloven med forskrifter (jfr. SAK §§ 18 - 19) og forestås av en ansvarlig søker som skal godkjennes av kommunen. Ansvarlig søker har ansvar for at søknaden viser at tiltaket er planlagt slik at det tilfredsstiller alle krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Ved oppføring av terrasse, veranda og balkong må det påsees at en ikke øker risikoen for spredning av brann.

Aktuelle bestemmelser

 • Terrasse/veranda høyere enn 0,5 meter over bakken skal medregnes i bebygd areal for tomtens utnyttelsesgrad. Det vil si at “den delen av terrassen som er mer enn 0,5 meter over det planerte terrengets gjennomsnittsnivå rundt konstruksjonen, skal bli regnet med i bebygd areal (BYA)”, per DiBk.
 • Byggverk må som hovedregel plasseres 4 meter fra nabogrensen, men for terrasser er regelen som sagt 1 meter. I tillegg må du ha tilstrekkelig avstand fra vei og togspor.
 • Det er totalt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen. Dette inkluderer terrasser. Ønsker du likevel å bygge her må du søke om dispensasjon.

Hvilke terrassebord er riktig for deg?

Det er gøy å bygge noe selv. Vær nøye med fundamentering og konstruksjonen. Det er her grunnlaget for kvalitet og levetid ligger. Når man kommer til valg av terrassegulv finnes mange varianter på markedet, og det kan ofte være vanskelig å velge hva som er riktig på din terrasse.

Tenk gjennom

 • Hva slags prisklasse?
 • Levetid, vedlikehold og erfaring
 • Muligheter for annet uttrykk (farger)
 • Ved eventuelle utvidelser eller utskriftning av bord om noen år - finne produktet?

Å velge trykkimpregnert terrassegulv er et trygt valg og erfaringer gjennom mange år gjør at du ikke får så mange overraskelser. Den nye generasjonen trykkimpregnering er både krom- og arsenfri, og alle våre terrassegulv har en langtidsbeskyttelse av treverket som er tilpasset dagens strenge behov.

Hva trenger du?

Verktøy: Jordbor, vater, handsag, metermål, slegge, hakke og spade, kapp- og gjærsag, batteridrill og sirkelsag

Vi har et stort utvalg innen terrasebord og tilbehør. Sjekk utvalget i nettbutikken

Bygger'n-tips 1:

 • 48x198 mm til dragere
 • 48x148 mm til bjelkelag
 • 28x120 mm terrassebord (eller andre dimensjoner)
 • 36/48x73 mm til rekkverksstendere
 • Materialer til rekkverksspiler
 • Dekkbord til underkant av terrassen
 • Topprekke
 • Alt materiale bør være trykkimpregnert
 • Skruer, bolter og spiker (rustbeskyttet). Lengden på terrasseskruer ved bruk av 28 mm terrassebord må være minst 55 mm.
 • Bjelkesko
 • Beslag

Bygger'n-tips 2:

 • Støpesylinder
 • Armering til støpesylinder
 • Søylesko

Bygger'n-tips 3:

 • 95 mm terrassebord - 10,2 lm pr. m2
 • 120 mm terrassebord - 8,1 lm pr m2
 • 145 mm terrassebord - 6,7 lm pr m2
 • Skruer 21x95 mm terrassebord - 51 stk pr m2 (c/c 40)
 • Skruer 28x120 mm terrassebord - 27 stk pr m2 (c/c 60)
 • Skruer 28x145 mm terrassebord - 22 stk. pr m2 (c/c 60)
 • Forbruk 48x148 bjelkelag c/c 60 - 1,7 lm pr. m2
 • Forbruk 48x148 bjelkelag c7c 40 - 2,5 lm pr m2
Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
15.05.2023
Icons/Large/Chat