Ny vår - nytt byggeprosjekt!

Våren er tiden for fornyelse og kanskje nytt tilbygg eller utebod står på plana. Men vet du hvilke regler du må forholde deg til når du skal bygge?

Snøen trekker seg sakte tilbake de fleste steder i landet, og lager plass for både vår og nye muligheter. Opplevde du i løpet av vårryddingen at det var litt lite oppbevaringsplass? Skulle du helst hatt litt ly til å mekke på bilen? I så fall, hva med å bygge en utebod eller en garasje denne våren?

Tilbygg eller frittstående byggverk

Både garasjer og uteboder kan bygges inntil huset, altså som et tilbygg, eller for seg selv, altså som et frittstående byggverk. Det er fordeler og ulemper ved begge alternativene, og noen viktige forskjeller hva angår søknadsplikt. Prismessig er det ikke nødvendigvis så stor forskjell. Det viktigste blir å finne løsningen som passer dine behov og din eiendom best.

En forenklet forklaring av reglene for de ulike byggene:

Tilbygg: Så lenge tilbygget ikke er større enn 15 kvadratmeter, er det ikke søknadspliktig, uansett om det skal brukes til varig opphold eller ikke. 

Frittstående byggverk: Frittstående byggverk på mindre enn 50 kvadratmeter er ikke søknadspliktige så fremt det ikke skal brukes til varig opphold. Det betyr at det bygget ikke kan inneholde rom som stuer og soverom. Det må stå minst 1 meter fra andre bygninger.

Merk at det er en rekke andre krav som også må oppfylles, blant annet rundt høyde og avstand til nabogrenser. 

 

Garasje

Du kan velge mellom å bygge din nye garasje inntil eksisterende bolig eller plassere det for seg selv. Det er også teknisk sett mulig å bygge garasjen under eksisterende bygning, men det blir fort et veldig dyrt og komplisert prosjekt med behov for solid fagkompetanse. Husk at dersom garasjen bygges som et tilbygg, kan det brukes til varig opphold uten at du må søke, men ikke dersom du bygger det som et frittliggende bygg. En helt standard garasje vil kunne slippe søknadsplikt i begge tilfeller.

Garasjer kan ta mange former - du kan velge å sette opp en enkel carport, som i grunn er lite mer enn et skur, eller du kan bygge et isolert bygg med innlagt vann, strøm og elbillader. Du kan velge å bygge det helt selv og tilpasse det slik du vil, du kan kjøpe et byggesett eller du kan kjøpe en ferdiggarasje med montering inkludert. Om du bygger en isolert garasje med strøm og lademuligheter, vil det naturligvis stilles andre krav til denne enn til en enkel carport.  

 

GA 311

GA 308 - En ekslusiv dobbelgarasje fra Bygger'n

GA 101

GA 303

Utebod

Uteboden kan også plasseres inntil huset eller for eksempel plasseres i hagen, en beleilig plassering for en hagebod. Du kan bygge et enkelt og uisolert byggverk, som passer fint for oppbevaring av hageutstyr, utemøbler og sportsutstyr. Her kan du for eksempel oppbevare høytrykkspyleren, snørydderen og en praktisk arbeidsplattform.  Ønsker du å bruke boden som for eksempel en matbod, burde den isoleres. 

Boder kan også kjøpes som ferdigboder, som et byggesett eller man kan bygge den helt selv. Om du bygger et enkelt, uisolert byggverk, er ikke dette et vanskelig prosjekt. Når du først er i gang med å snekre en bod, kan du også slå til med å snekre noen hyller for oppbevaring. 

Husk forresten på at hvis boden skal tas i bruk til varig opphold, for eksempel som en hagestue eller som et ekstra oppholdsrom, vil du måtte søke dersom den er frittliggende. I tillegg vil det stilles strengere krav til bygningen hva angår isolering og takhøyde. Skal boden inneholde et bad, vil det i sin tur også medføre en del krav rundt våtromssikring.

 

Neste vår

Husk å ta godt vare på boden eller garasjen hvert år, med litt vedlikehold i form av fasadevask og maling, jevnlig sjekk av tilstand på vegger, tak og tekniske elementer og å rydde opp i rotet minst en gang i året. Gjør du litt innsats hver vår, blir garasjen og boden bygg du kan få glede av i mange tiår fremover. 

Opprettet
Oppdatert
Icons/Large/Chat