Slik setter du opp vindskier

Vindskiene avslutter, omrammer og dekker inn taket sideveis. Dessuten tjener vindskiene som underlag og spikerslag for dekkbordene, som skjuler tekkingens avslutning.

Vindskier og dekkbord

Vindskiene må ha et spikerslag å festes til. 

På oversiden av takbordene, plant med spikerslaget under, spikres det fast en trekantlekt. Denne skal virke som underlag for papptekking (underlagsbelegg eller shingel) slik at belegget kan bøyes pent uten fare for at det brister. Samtidig vil trekantlektene også virke som sideveis spikerslag for vindskiene.

 • For å oppnå stor nok dekkhøyde, må vindskiene vanligvis settes opp i to, av og til tre «etasjer» (se figuren).
 • Bruk lange nok bord, ikke bry deg om kapping ennå.
 • Sag aldri skjøten i mønet som én loddrett støtskjøt - denne vil sprike stygt etter hvert som bordene tørker. Fordel heller skjøtene, og slik at de overlapper hverandre. På denne måten blir sammenføyningen i mønet både pen og tett.

Slik setter du opp vindskier og dekkbord:

 • Heng opp et vindskibord (1)
  i en spiker i balansepunktet slik at det stikker minst 10 mm nedenfor sperren eller spikerslaget. Fest vindskien i mønet og ved takfoten når du har kontrollert at vindskien er parallell med taket.
 • Plasser motstøtende vindski (2)
  ved å legge den midlertidig over den første. Slik kan du merke av nøyaktig hvor du skal kappe, dvs. langs underkant av første vindski.
 • Plasser en vindski (3)
  på samme side, oppå nummer 2, slik at den dekker trekantlekt /takbelegg eller at den stikker over luftet tekking. Nå låses og halvveis dekkes skjøten fra underliggende vindskier. Strek opp og kapp av utstikkende overskudd fra vindski 1 og 3.
 • Plasser siste vindski (4)
  etter samme prinsipp som de andre. 

 • Dekkbordene (5 og 6) legges,
  skjøten kappes som tegningen viser, på skrå som takvinkelen. Du kan med fordel tette denne skjøten med elastisk fugemasse. Dekkbordene festes med 2,8 x 75 mm spiker ned i vindskiene.
Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
02.03.2023
Icons/Large/Chat