Vanninntrengning er alle boligeieres mareritt, så det må man følge med på.

Slik ivaretar du taket

Vedlikehold av tak er svært viktig. Dessverre blir dette ofte nedprioritet til fordel for oppholdsrom og fasade, noe som fort kan bli en kostbar affære.

Taket beskytter huset mot skader som kan oppstå ved blant annet nedbør og vind, og det er derfor nødvendig å undersøke taket jevnlig før skadene oppstår eller forverrer seg.

Ta hånd om sprekker i taket

Oppdager du takstein som er sprukket bør du bytte ut disse. Sprekkene kan føre til at undertaket blir skadet, noe som igjen kan gjøre at det danner seg fukt i konstruksjonen. En jevnlig sjekk av taket for sprukne takstein er derfor viktig. Når man først er på taket og har mulighet til å løfte opp enkeltstein, bør man også undersøke om underlaget er i god stand. Ta gjerne stikkprøver fra ulike områder på taket.

Få inspirasjon til ditt nye tak i vår nettbutikk!

Bytt ut løse takstein

Løse takstein må erstattes så fort du oppdager dem. I områder med mye vind er det ikke uvanlig å finne løse takstein. Én løs takstein er alt som skal til for at vann slipper inn, noe som kan føre til store skader. Du gjør deg derfor en bjørnetjeneste ved å overse løse takstein.

Utbedre sigende tak

Om taket siger på midten av møne kan dette være tegn på strukturelle skader, noe som må utbedres så fort som mulig. Sigende tak kan tyde på at lektene begynner å råtne. Dette er mest vanlig på eldre tak, og kan blant annet komme av eksponering for fukt over tid. Materialfeil, dårlig taktekking eller for mye vekt på taket, gjerne som følge av snø og is, er andre årsaker. Ta kontakt med fagfolk dersom du har sigende tak.

Vanninntregning

Vanninntrengning er alle boligeieres mareritt. Det er undertaket som beskytter huset mot vann, og i slike tilfeller må det mer enn ny takstein til. Å utbedre undertaket krever som regel at taksteinen tas av. Det kan i noen tilfeller være nødvendig å fjerne alt av takstein, mens der det er snakk om et mindre hull eller rift kan man komme unna med å bytte enkeltstein. Dersom undertaket har løsnet mot gjennomføringer - som for eksempel mot pipen, er det ikke nødvendigvis behov for ny takstein. Her må man i hvert enkelt tilfelle vurdere alderen og tilstanden på taksteinen.

Er du i tvil om du skal velge takstein eller takplater? Les mer her.

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
05.04.2024
Icons/Large/Chat