Det er en fordel om man er minst to personer som utfører arbeidet, en som blander og en eller flere som legger ut massen.

Hvordan bruke Hey'di avrettingsmasse

Et godt resultat er avhengig av at avrettingsmassen har god heft til underlaget, følgelig er det viktig at klargjøring av underlaget utføres grundig. Nesten alle skader i forbindelse med bruk av avrettingsmasser skyldes manglende eller dårlig heft til underlaget.

Forbehandling:

Overflaten skal være ren, fri for støv og fett. Egnet vaskemiddel er Hey’di Grunnrens. Rødsprit er uegnet til avfetting og skal ikke brukes.
Ikke-sugende underlag skal lettslipes eller rubbes, sementhud på nystøpt betong fjernes med sliping, blastring (Spesialmaskin som skyter små stålkuler på overflaten i lukket system.) evt. syrevasking med påfølgende renspyling.

Priming:

Før avrettingsmassen legges ut skal det alltid primes eller grunnes, og dette bør utføres med kost slik at primeren blir bearbeidet ned i underlaget. Bruk av rull anbefales ikke.

Betong og andre sementbaserte underlag:
Primes med Hey’di KZ eller Hey’di Spesialprimer tynnet med vann i forholdet 1 : 3.
På sterkt sugende underlag primes 2 ganger, første påføring med blandingsforholdet 1 del primer - 5 deler vann, andre påføring, 1 del primer - 2 deler vann.

Treunderlag og spon:
Primes med Hey’di KZ eller Hey’di Spesialprimer ufortynnet. Vannfast spon (spon extra) bør alltid primes med Hey’di Spesialprimer. Sprekker i plankegulv må tettes, enten ved sparkling eller ved gysing (se beskrivelse under).

Ikke sugende underlag, fliser, vinyl, malte flater m.m.:
Lettslipes (det er viktig at underlaget vaskes før sliping) og påføres gysing/grunning.

Gysing lages av en væskeblanding, 1 del Hey’di KZ og 1 del vann, som blandes med avrettingsmassen til en velling som påføres underlaget med slemmekost (gresskost). Alternativt kan det primes med ufortynnet Hey’di Spesialprimer etter vask og sliping.

Selve avrettingen foretas normalt dagen etter priming/grunning.

Annet:

Benytt selvklebende Hey’di Nivåpinner for markering av riktig sparkelhøyde. Hey’di Nivåpinner festes til primet underlag og klippes til riktig høyde.
For avgrensning av områder som ikke skal sparkles, rundt sluk, ved dørterskel, m.m. benyttes Hey’di Stenglist.

Selvklebende Hey’di Mykfuge monteres på vegg mot gulvet rundt hele rommet og rundt søyler.

Utblanding:

Hell først nøyaktig vannmengde i blandekaret, deretter pulveret. Se bakside av sekk for korrekt vannmengde.
Bruk rent kaldt vann. I den kalde årstid kan en bruke lunkent vann, max 30°C for å kompensere for kald masse.

Utblanding foretas med drill med Hey’di blandevisp. Blandingstid 2 - 4 minutter til klumpfri, lettflytende masse.
Brukstid utblandet masse er ca. 30 minutter, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne.

Legging av masse:

Det er en fordel om man er minst to personer som utfører arbeidet, en som blander og en eller flere som legger ut massen.

Hell rett fra blandekaret, begynn i et hjørne og fordel massen utover gulvet. Hjelp massen inn i hjørner med egnet redskap.

Jo raskere massen kommer på gulvet etter blanding, desto enklere er det å oppnå en slett overflate.
Legg ut massen kontinuerlig i strenger parallelt med korteste vegg. Hver nye streng legges litt inn i den forrige slik at massen hele tiden flyter samme vei. Massen flyter ut til en jevn, plan flate.

Benytt Hey’di Piggrull for perfekt finish.

Rengjøring:

Verktøy og maskiner rengjøres med vann.

Forutsetninger for vellykket sparkling:

  • Regn på forhånd ut hvor mange sekker avrettingsmasse som medgår.
  • Legges avrettingsmassen i flere sjikt skal det alltid primes mellom lagene.
  • Når det sparkles på plater skal disse alltid være festet til underlaget.
  • Gipsplater, andre ikke brennbare plater og tynne isolasjonsplater er lite egnede underlag for avrettingsmasser.
  • Avrettingsmassene er kun beregnet til innendørs bruk. Husk at garasjegulv er å anse som utendørs. Sekkene skal ha romtemperatur ved bruk. I den kalde årstid kan man kompensere kald masse med lunkent blandevann. 
  • Max vanntemperatur 30°C. 
  • Sekker fra kaldtlager bør mellomlagres i temperert rom.
  • Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +18°C. 
  • Laveste temperatur er +5°C, dette gjelder også for underlaget.
  • Unngå gjennomtrekk over nylagt masse, men sørg for jevn luftutveksling ved sparkling av store overflater.
Opprettet
Oppdatert
Icons/Large/Chat