Forskningsarbeid har ført til at Norge i dag kan tilby verdens beste ildsteder.

Fyrer du på en miljøvennlig måte?

En god ovn, riktig installasjon og kvalitet på veden er de viktigste faktorene for effektiv og miljøvennlig vedfyring.

God ovn, riktig installasjon og kvalitet på veden

Forskning som Dovre og NTNU har gjennomført viser at riktig installasjon av ildstedet, og at det benyttes ved av god kvaliteten er av avgjørende betydning for å oppnå effektiv og miljøvennlig vedfyring.

 • Når veden skal brenne skjer det først en fordamping av vannet i veden.
 • Deretter en fordamping og forbrenning av gassene.
 • Til slutt blir det igjen trekull som forbrennes.
 • Veden består av nesten 80 % gass som drives ut når veden varmes opp.

Utdrivningen av gassene fra veden er avhengig av vedens overflate, vedtype og temperatur omkring veden.

Verdens beste ildsteder

Forskningsresultater viser at:

 • En opptenningsbrikett med høyt energiinnhold er utmerket for opptenning.
 • Opptenning av veden fra toppen vil i mange tilfeller redusere partikkelutslippene i oppstartsfasen.
 • Små tørre vedstykker bør brukes for å varme opp ildstedet med en god nok opptenningsperiode (minst 10 minutter) for å sikre små utslipp.
 • Kun tørr ved anbefales for bruk til opptenning sammen med en opptenningsbrikett med høyt energiinnhold.
 • God opptenning (minst 10 minutter) er nødvendig før lufttilførselen til ildstedet kan reduseres forsiktig.
 • Ved med høyt vanninnhold (over 20 % vann) bør klyves i mindre stykker (2 – 5 cm) dersom det fyres med lavt vedforbruk.
 • Vanninnhold og størrelse på vedstykkene er de viktigste faktorene.
 • Vanninnholdet er den mest betydningsfulle faktoren for høye utslipp.
 • Ved høyt vedforbruk kan partikkelutslippene lett øke 10 ganger ved høyt vanninnhold (over 20 %).
 • Ved lave vedforbruk kan partikkelutslippet lett øke 30 ganger ved høyt vanninnhold (over 20 %).
 • Store vedstykker gir høye utslipp ved liten lufttilførsel i et kaldt ildsted.
 • Små våte vedstykker gir mindre utslipp enn store våte vedstykker.
 • Selv ved av god kvalitet kan gi for mye utslipp når det fyres med liten lufttilførsel.
 • Veden bør relateres til gitte ildstedsbetingelser eller ildstedet bør brukes i samsvar med vedens egenskaper.

Forskningsarbeidet har ført til at Norge i dag kan tilby verdens beste ildsteder.

 • Partikkelutslippene er redusert med over 75 % sammenlignet med ildsteder som ble produsert før 1998.
 • De beste ildstedene kan i dag ta ut mer enn 80 % av energien i veden til varme.
 • Ildsteder produsert før 1998 tok ikke ut mer enn 40 % av varmen under rolig fyring.
 • Mellom 15 og 20 % av boligoppvarmingen i Norge skjer med vedfyring i ildsteder.
 • I den norske strategiplanen skal vedfyringen bidra med 8 TWh (terra watt timer) årlig etter 2020.
 • Det betyr en fordobling av varmeproduksjonen fra ildsteder innen 2020 for at myndighetene skal nå sine ambisiøse klimamål.
 • Vedfyringen er den største enkeltstående nasjonale satsningen på området.


Kilde: Dovre/Edvard Karlsvik, Klima og kuldeteknikk SINTEF Energi A

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat