Isolering av skråtak

Taket er ett av de stedene som har størst varmetap. Et godt isolert tak vil derfor fort kunne merkes på energiutgiftene. ROCKWOOL gir deg noen tips for å gjøre denne prosessen litt enklere for deg.

ROCKWOOL isolasjon er laget av stein, - et naturlig produkt som hverken brenner eller forringes gjennom sin brukstid. Det betyr at hvis du isolere med ROCKWOOL så får du ikke bare et fullgodt isolasjonsprodukt, men også et produkt som gir økt brannbeskyttelse, er fuktsikkert og som bidrar til å dempe uønsket støy. Rockwool isolasjon er også resirkulerbart og kan gjenvinnes til ny kvalitetsisolasjon om og om igjen.

Enten du planlegger et nytt bygg eller skal energi-renovere et eksisterende, så er det mange valg som skal tas. Hva slags type isolasjon og løsninger du velger er blant de viktigste – for konsekvensene kan ha stor betydning for den langsiktige bo-komforten, sikkerheten og økonomien.

ROCKWOOL gir deg noen tips for å gjøre denne prosessen litt enklere for deg.

Finn produkter fra ROCKWOOL hos Bygger'n

Isolering av skråtak

Taket er ett av de stedene som har størst varmetap. Et godt isolert tak vil derfor fort kunne merkes på energiutgiftene. Enten du velger å tilleggsisolere fra undersiden eller oversiden av taket så finnes det mange gode løsninger som sikrer at du oppnår et godt resultat

Taket er ett av de stedene som har størst varmetap. Har du høye energiutgifter og istapper langs takrennen så har du behov for etterisolering av skråtaket ditt. Ikke bare vil du oppleve lavere energikostnader og økt bokomfort, men også en sikrere hverdag med mindre fare for fuktinntrenging i taket og istapper som faller ned på bakken.

Etterisolering av sperretak kan enten utføres fra undersiden eller oversiden av taket. Utføres den fra undersiden vil det ta noe av takhøyden i rommet, men du har fordelen av at du ikke er avhengig av tørt og fint vær.

Fjern først gammel himling, sjekk at vindsperren er ok opp mot taktro og at det er tilstrekkelig lufting mellom undertaket og den eksisterende isolasjonen helt ut til raftet. Under sperrene fores det ned med ønsket tykkelse før isolasjon, ny dampsperre og himling monteres.

Vær nøye med å avslutte dampsperren slik at det blir god lufttetthet i overgang mellom tak og yttervegg. Dersom taktekking skal skiftes kan det være fornuftig å tilleggsisolere fra utsiden.

Gammel taktekking og taktro fjernes før det fores opp i forhold til ønsket isolasjonstykkelse. Videre oppbygging er avhengig av om det skal benyttes en luftet løsning med vindsperre og tradisjonell taktro eller et kombinert undertak og vindsperresjikt.

FLEXI A-PLATE på eldre hus kan fort gi en annen dimensjon på sperrene enn dagens standard mål. Flexi A-plate, med sin fleksible langside, kan brukes til trevirke med bredder fra 1,5” til 2”. Det reduserer behovet for tilpasninger og avkapp og gir en rask og effektiv montering. Vi anbefaler at det minst isoleres i henhold til dagens krav, som totalt tilsier ca 350 mm isolasjon.

Tips

Isolerer du fra oversiden bør du samtidig som du legger ny taktro også se på muligheten for å forlenge takutstikket. Da vil det, hvis du senere skal etterisolere veggen, være enklere å få til en godt isolert vegg i henhold til dagens krav

For mer informasjon: Prøv ROCKWOOL renoveringsverktøy

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
02.03.2023
Icons/Large/Chat