"Vi er forsiktige optimister"

Det sier Arne Reinertsen om fremtidsutsiktene i byggebransjen etter årets begivenhet i Bygger'n-kjeden, Bygger'n Kongress 2023, er vel overstått.

Bygger'n Kongress 2023 ble gjennomført over to dager på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Med over 400 deltakere, 34 leverandør-stands, interne og eksterne foredragsholdere, teambygging og godt med både faglig og sosialt påfyll, ble det en innholdsrik helg.

Administrerende direktør i E.A. Smith, Arne Reinertsen, og kjededirektør i Bygger'n, Øyvind Eidem, benyttet anledningen under åpningen av kongressen til å blant annet å prate om Bygger’ns posisjon i markedet, og om at 2023 kan bli litt røff.

Fallende boligsalg byr på utfordringer

Utover sitt foredrag, sier Reinertsen dette i et intervju med bygg.no.

- Akkurat nå viser våre tall at byggevaresalget holder seg ganske stabilt i kroner mot samme periode i 22, men volum både i antall artikler og i kilo er litt ned. Det er bra med forespørsler, men markedet virker tentativt med tanke på å forplikte nye prosjekter, sier Reinertsen.

Han forklarer videre at fallende boligsalg kan gi svakere aktivitet ganske raskt, kombinert med inflasjon på kostnadssiden og økt skattetrykk.

- Samtidig synes vi at vi er bra trimmet og posisjonert for svingningene. Den største utfordringen fremover blir nok at ordrereserven til proffen krymper hvis ikke det skapes nok trygghet til at det settes kapital på nye prosjekter, forklarer han.

Forsikte optimister

Markedsutviklingen har ifølge Reinertsen allerede fått konsekvenser i form av rasjonaliseringstiltak i bransjen.

- Bygger'n gjør noen tilpasninger på varehus der vi ikke tjener penger, men vi har i all hovedsak lange briller. Det vi er rimelig sikre på er at store fall i igangsetting til slutt gir boligprisgalopp. Hverken fallet eller galoppen ser vi at er særlig bra for markedet.

– Det ligger i kortene at 2023 gir en korrigering, men utover det er vi forsiktige optimister. Vi tror inflasjonen, i alle fall i vår bransje, er fallende og at det gir en flatere rentebane og mer aktivitet på litt sikt.

Bedre på digital vareflyt

Kjededirektør Øyvind Eidem forteller at en mer digital vareflyt også er en viktig faktor for å lykkes fremover. 

– Vi digitaliserer vareflyt i stor og sofistikert skala, blant annet for å kunne levere komplette miljødata til kundene våre. Vi bygger også en mer selgende organisasjon og tar dermed en større markedsandel hos de regionale proffkundene i våre kjernemarked med hele bredden av vårt tilbud. Vi må si at vi begynner å bli veldig fornøyd med samarbeidet og samhandlingen internt i kjeden og skal jobbe stadig mer som ett Bygger'n i tiden fremover, forteller han.

Opprettet
30.01.2023
Oppdatert
30.01.2023
Icons/Large/Chat