Kunne du tenkt deg denne terrassen? Nå er det nye regler for oppussing hjemme.

Bygging av små tilbygg og terrasser fritas søknadsplikt fra og med 1. mai

Har du fått med deg dette?

En forskriftsendring som trer i kraft 1. mai skal gjøre bygging på egen eiendom enklere og billigere

Tilbygg brukes om et tiltak som utvider grunnflaten til et eksisterende byggverk. Det skal ikke forveksles med påbygg og underbygg. Påbygg brukes om bygningsdeler som bygges over eksisterende bygg. Underbygg brukes om det motsatte - når man utvider bygget ved å bygge nedover. Påbygg og underbygg er alltid søknadspliktig.

Bygging av tilbygg som skal brukes til varig opphold er i dag også et tiltak som er søknadspliktig. Dette kommer til å forandre seg 1. mai. 

Nye regler

Forskriftsendringene medfører at man kan bygge tilbygg som skal brukes som varig opphold uten å søke, forutsatt at tilbygget ikke blir større enn 15 kvadratmeter. Forskriftsendringen omfatter også terrasser. De nye reglene blir at man kan bygge terrasse uten å søke såfremt terrassen ikke blir høyere enn én meter med rekkverk. 

Per i dag må man søke dersom tilbygget skal brukes som varig opphold i tillegg til dersom det blir større enn 15 kvadratmeter. De nye reglene gjør med andre ord tilbygg betydelig mindre komplisert for boligeiere. Med økende boligpriser, er tilbygg særlig gunstig, ifølge Byggesmart.no. Man får mer plass å boltre seg på samtidig som man øker verdien på boligen.

- Dette er viktige endringer som fører til mindre byråkrati. Kommunen får frigjort tid, og folk får større frihet til å bygge på egen eiendom, forteller Nikolai Astrup (H), kommunal- og modernisering.

Man skal likevel merke seg at man har selv ansvar for å påse at tilbygget eller terrassen er i samsvar med relevant regelverk. Husk å sjekke hvilke regler gjelder i din kommune. Man må også fortsatt melde fra om byggendringen til kommunen selv om man ikke må søke. 

Kommunal- og moderniseringsminister, Nikolai Astrup (H).Skjermdump fra Nettavisen.

Opprettet
28.09.2021
Oppdatert
28.09.2021
Icons/Large/Chat