– De som ikke har andre steder å mestre, de mestrer gjerne på sløyden

Ett år har gått siden vi lanserte Sløydmillionen, og vi har vært med på å fylle året med byggeglede og mestring for mange barn og unge over hele landet.

I en tid der teoretiske fag ofte overskygger verdien av praktiske ferdigheter, står vi i Bygger’n stødig bak vår kampsak om å løfte frem sløydfaget, som lenge har blitt nedprioritert i skolen.

Les kronikken fra vår kjededirektør Øyvind Eidem: - Hvem skal bygge landet når ingen bruker hendene lenger.

 

Maris og Eirin

Vi møtte to av de som søkte om støtte fra Sløydmillionen for å høre deres tanker om sløyd og snekring. 9 år gamle Maris fra Moss var godt i gang med å bygge en båt da vi var på besøk. En så motivert og talentfull ung gutt er sjelden kost.

I Rindalen møtte vi sløydlærer Eirin, som har et hjerte som brenner for sløyd. Hun ser hvor viktig denne arenaen er for de som ikke skinner i teoretiske fag - men mestrer i sløydsalen.

Se filmene under.

Vi ser en urovekkende trend i skolesystemet, som stadig dukker opp i nyhetsbildet. Det rapporteres blant annet om at mange skoler dropper sløyd, siden det ikke lenger er et krav i læreplanene. En undersøkelse utført av Norske Trevarer blant skoleledere avslører at 60 % av de spurtes skoler ikke tilbyr tilstrekkelig undervisning i sløyd. Mangelen på ressurser og fagkompetanse blant lærerne er blant årsakene til denne nedgangen.

Utviklingen er skuffende, men tenner samtidig kamplysten vår for å bevare praktiske fag i skolen. Kompetansen og mestringen fra disse fagene er uvurderlige og kanskje viktigere enn noensinne i et samfunn som trenger flere håndverkere.

Et lite lyspunkt for 2024 er at regjeringen investerer 127 millioner til mer praktisk skole. Alle kommuner kan søke om penger til å kjøpe inn utstyr for å gjøre skolehverdagen til elevene mer praktisk, relevant og utforskende. Pengene er øremerkede tilskudd fordelt etter elevtall på 5. – 10. trinn.

Det kunne vært mye mer, men investeringen signaliserer likevel en anerkjennelse av praktiske ferdigheter selv med det fokuset som er på teknologisk fremgang.

Vi var spente på å se søkertallene til bygg- og anleggteknikk på videregående skoler. Fristen gikk ut den 1. mars. I fjor var det flere unge som søkte seg til yrkesfagene og trenden ser ut til å fortsette i mange av landets 11 fylker i 2024, ifølge bransjeavisa Byggmesteren. Men - det er en liten nedgang i antall søkere til bygg- og anleggsfagene i fylkene på noen få prosent. Dette betyr at vi har en jobb å gjøre med rekruttering til bransjen.

- Vi må gjenreise statusen på praktiske evner og kunnskap. Vi må gjenskape byggegleden hos de som skal ta over landet etter oss – og bli de håndverkerne landet sårt trenger. Men dette handler om mye mer enn å styrke byggfaget. At barn og ungdom gjenoppdager interessen for verktøy og snekring, vil stimulere andre ferdigheter som problemløsning, kreativitet, samarbeid, planlegging, fysisk koordinasjon, materialforståelse og matematikk. Å bruke hendene til å bygge har stor verdi, også utenfor det byggtekniske, skriver Eidem i sin kronikk.

Den samme oppfatningen har mange sløydlærere vi har snakket med. Tron Sturle Aune, en sløydlærer ved Flatåsen ungdomsskole i Trondheim, ser på sløyd som avgjørende for å gi ungdommen grunnleggende ferdigheter som vil være verdifulle senere i livet. For ham handler sløyd om mer enn brødfjøler og svidd løkkeskrift. Det handler om å dyrke kreativitet, problemløsning og bærekraftighet.

Vi er overveldet av responsen og engasjementet blant søkerne til Sløydmillionen. Vi har fått inn mange nedslående beskrivelser av sløydsaler, historier om ungdom som aldri har tatt i en hammer før, og barn som uten sløyd og andre praktiske fag – ikke har noen steder de kan skinne og føle mestring på.

Teknologi og digitalisering dominerer i skolen, men det er viktig å ikke glemme verdien av å kunne skape, bygge og fikse med hendene våre. La oss begynne med å fremsnakke yrkesfag som sløyd. Det er ikke bare en hyllest til fortiden, men en investering i fremtidens samfunn, hvor bærekraftighet og praktisk kunnskap vil være uvurderlig.

Opprettet
15.03.2024
Oppdatert
20.03.2024
Icons/Large/Chat