Følg prisutviklingen i markedet her

Vi følger nøye med på situasjonen, og gir deg fortløpende de siste prisvarslene.

Prisendringer fra 1. april 2024

Kjære proffkunde! 🙏

Gjennom februar har vi i Bygger’n Proff vært spente på varslene fra industrien rundt prisjustering 1. april 2024. 

Vi kan vel endelig si at vi gjennom 2023 nærmet oss en normal, i alle fall ved at prisjusteringene falt tilbake til det mer normale 2 ganger pr år. Markedet opplever også en normalisering av råvaresituasjonen, men vi ser at kostnadsnivået påvirker mange av innsatsfaktorene for våre leverandører og produsenter. 

Særlig for de som driver med produksjon av trebaserte produkter.

2023 gav utfordringer med å få tømmer hugget og ut av skogen. Historisk lav avvirkning har gitt lave lager av råstoff hos produsentene, samtidig som etterspørselen av norsk og skandinavisk tømmer har vært økende fra europeiske land. Prognoser tilsier at tømmerprisene vil stige og stabilisere seg på et høyere nivå.

Selv om varslet viser prisjusteringer opptil +15 %, så er det den totale handlekurven som betyr mest for dere som kunder. En analyse av en av HEIM Boligsystem sine prosjektboliger viser at effekten av varslede prisjusteringer utgjør ca +3,9% mot pris pr 1.11.2023. 

Vi mener bestemt at det finnes muligheter i dagens marked. Men mulighetene for omsetning og fortjeneste forsvinner raskt med manglende eller dårlig planlegging. Sammen må vi fortsette å jobbe for å finne de gode løsningene. Vi mener at den lokale kunnskapen om markedet, som både våre kunder og våre ansatte besitter, er en solid grunnmur å bygge på for å lykkes fremover. 

Sentralt skal vi gjøre vårt for å minne både dere, leverandørene og våre ansatte om at nøkkelen til å lykkes er god dialog. Vårt budskap er enkelt: «Vi gjør det enklere å være proff». Sammen skal vi finne de mest kostnadseffektive løsningene, produktene, logistikkløsningene for å holde den totale handlekurven så lav som overhodet mulig. La oss fortsette å ta markedsandeler sammen!

Mottatte varsler her 👇

Opprettet
12.01.2023
Oppdatert
04.03.2024
Icons/Large/Chat