Bærekraft

Vi er en del av en verden som trues av klimaendringer. Vi i E.A. Smith, som eier og driver Bygger'n-kjeden, kjenner vårt ansvar og jobber derfor konkret og aktivt for å redusere utslipp og finne bærekraftige løsninger med reel effekt, lokalt og globalt. Vi stiller krav til og påvirker både kunder og leverandører slik at vår verdikjede blir med miljøvennlig.

Vårt samfunnsoppdrag er å skape bærekraftige lokalsamfunn.

FNs bærekraftsmål

Vi skal jobbe for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål – i konsernet som helhet, lokalt der vi er til stede og gjennom våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Alle bærekraftsmålene er viktige, men det er noe som utpeker seg som mer aktuelle for oss enn andre: 

Vi har videre valgt oss ut tre av FNs bærekraftsmål der vi ser vi kan gjøre en positiv forskjell og som vi har et ekstra fokus på i det videre arbeidet:

Mål 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur

Byggebransjen har et stort potensial for å jobbe smartere og mer digitalt. Som en komplett leverandør av stål, metall, armering, byggevarer og trelast kan vi bidra til denne utviklingen i våre leveranser, ute på byggeplassene og hos våre leverandører.

Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn

E.A. Smith er til stede i store og små lokalsamfunn i hele landet. Vi skal bidra aktivt til å skape bærekraftige lokalsamfunn der vi er gjennom trygge arbeidsplasser og lokale initiativ og tiltak.

Mål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi skal bidra til mer ansvarlig forbruk og produksjon i egne aktiviteter, samt ved å påvirke våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Videre skal vi bidra til omstillingen til den sirkulære økonomien ved å redusere avfall og legge til rette for ombruk, gjenvinning og resirkulering.

Våre satsingsområder

Vi har flere satsingsområder som vi skal jobbe med for å nå våre målsetninger og for å bidra til oppfyllingen av bærekraftsmålene.

Digitale løsninger

Nye digitale løsninger kan gjøre at vi jobber mer effektivt, og mer bærekraftig. Vi har for eksempel deltatt i prosjektet DigiTimber sammen med SINTEF Teknologiledelse og entreprenøren Byggmesteran. Prosjektet så på hvordan man skaper en mer effektiv og bærekraftig drift på byggeplassen, blant annet gjennom mer effektive leveranser, redusert avfall og retur av ferdig sortert avfall for levering til gjenvinning.

Ombruk av byggevarer

Vi jobber aktivt med å legge til rette for at brukte byggevarer kan samles inn, kvalitetssikres, resertifiseres og selges på nytt. Vår målsetning er at byggevarer til ombruk inngår i den vanlige varestrømmen slik at kundene kan få både nye og brukte byggevarer på samme sted til samme tid.

Påvirke verdikjeden for mer bærekraftige produkter

E.A. Smith er uavhengig av produsentene av stål, metall, armering, byggevarer og trelast, og dette gjør at vi kan velge hvilke leverandører vi vil handle fra. Vi stiller krav til våre leverandører ikke bare på pris og kvalitet, men også på miljømessige og sosiale dimensjoner. På denne måten gjør vi verdikjeden mer miljøvennlig.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er den mest brukte sertifiseringen i Norge for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Vi er nå i gang med å sertifisere konsernet som Miljøfyrtårn, og hovedkontoret er allerede ferdig sertifisert. I tiden fremover skal vi sette i gang med å sertifisere våre andre lokasjoner knyttet til Smith Stål, Bygger’n, HIBA Hus og LSE Byggesystemer.

Gjennom arbeidet med Miljøfyrtårn skal hele konsernet jobbe strukturert med å oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og bedre arbeidsmiljø.

Grønnvaskingsplakaten

Grønnvasking er markedsføring det man forsøker å fremstå mer miljøvennlig enn det man faktisk er. Vi har signert grønnvaskingsplakaten, og skal sørge for at vi er ærlige om vårt bærekraftsarbeid i vår kommunikasjon og markedsføring. Det er de faktiske tiltakene som er viktig for oss, og det er disse vi skal snakke om utad.

Hva skal vi jobbe med videre i tiden fremover?

Vi skal fortsette å feie for egen dør og se på hvordan vi kan gjøre vår virksomhet og verdikjeden mer miljøvennlig. Vi har satt i gang flere tiltak i hele konsernet for å få til dette, og skal aktivt jobbe videre med konkrete tiltak for å bidra til det grønne skiftet gjennom å redusere vår påvirkning på miljøet og samfunnet rundt oss.

Opprettet
30.01.2023
Oppdatert
02.02.2023
Icons/Large/Chat