Bygg egen pergola

Dette er en skikkelig utfordring som trenger flere snekkere som jobber på lag. Her er oppskriften.

Bygge pergola selv? Slik gjør du!

Lyst til å prøve selv? Under får du en beskrivelse av hvordan du gjør det selv.

Før du begynner

Materialene er etter standard-dimensjoner, og kjøpes hos din lokale Bygger’n. Det kan være greit med litt erfaring med sag og drill før du starter prosjektet. Men prinsippene er enkle, selv om materialene er solide, og for to personer skal dette gå helt fint.

Før du starter må du tenke gjennom om hva du vil bruke pergolaen til, sol- og vindforhold og levetiden på materialene du velger. Du må ha verktøy og utstyr tilgjengelig, en materialoversikt og en innkjøpsliste. Du må også vite mål til kappingen.

En pergola kan i visse tilfeller være meldepliktig. Dette bør du undersøke i kommunen der du bor.

Verktøyene du trenger:

Håndsag

Kapp- og gjærsag

Vater

Måleband

Drill

Stige eller stilas

Underlag

En pergola kan brukes på flere ulike underlag.  Tradisjonelt så står denne ofte fritt i en hage med grus eller stenheller under. Men mange velger også å sette opp en pergola på en treplatting eller terrasse.

Det er viktig at pergolaen blir solid festet i underlaget. Underlaget som pergolaen skal stå på avgjør hvordan stolpene bør festes. Dersom pergolaen skal stå på gress, grus eller steinplatting bør det støpes fundament med stolpesko i bakken. 

Denne beskrivelsen inneholder ikke instruksjon for støpning – men dette vil du kunne få råd om i din nærmeste Bygger’n butikk. Skal pergolaen stå på en treplatting kan du bruke stolpesko som skrues fast i plattingen.

Mål på pergolaen

Denne pergolaen er laget i størrelsen 3,8 x 3,8 m, som gir deg en romslig pergola med mange bruksmuligheter.

Avstanden mellom ytterkanten på stolpene er 3800x3800 mm. Topprammen er plassert på utsiden av stolpene og målene på rammen er dermed noe bredere: 3896x3896 mm.

Høyde på stolpene er 2600 mm. Hvis du fester stolpene på stolpesko vil totalhøyden bli noe høyere en dette. 

Mål opp plassering 

Mål ut hvor stolpene skal plasseres. Avstanden mellom ytre kant på hver stolpe skal være 3800 mm.

Bruk gjerne bruk en tråd og sjekk med vater at du har nøyaktige mål. Sjekk både sidene og diagonalmål.

Når du har funnet riktig plassering så skruer du fast stolpesko hvis pergolaen skal festes på en platting/terrasse.

Hvis det skal lages fundament så graver du hull for fundament.

Byggebeskrivelse 

Nå har du forberedt underlaget og festene til pergolaen og er klar til å sette i gang med selve byggingen. Under finner du en beskrivelse på hvordan du går fram – steg for  steg.

Steg 1: Kapp opp materiale til pergolaen

Kapp opp følgende: 

  • 4 stk stolper(søyler), lengde 2600 mm, 90x90 mm (alternativt 98x98 mm*)
  • 8 stk lasker  lengde 523 mm, dimensjon 90x90 mm  (alternativt 98x98 mm*)

* I denne beskrivelsen er det brukt 90x90 cm limtre, men her kan du hvis du ønsker også bruke en mer vanlig dimensjon som 98x98. Du bør bruke samme dimensjon på stolper og lasker. Hvis du velger å få for dette så må også lengden på pergolabjelkene tilpasses.

  •  8 stk bjelker til ytre rammer lengde 3896 mm, dimensjon 48x148 mm. Disse kappes med vinkler på 45 grader på den tynneste siden (som er 48 mm)
  •  2 stk kantbjelke, 48 mm x 148 mm, lengde 3800 mm
  •  7 stk pergolabjelker, 48 mm x 148 mm, lengde 3524 mm (alternativt lengde 3508 dersom du bruker stolper med dimensjon 98x98 mm)
  •  8 stk skråavstivere, 48 x 98 mm, lengde 740 mm. Disse kappes med vinkler på 45 grader på den bredeste siden (siden som er 98 mm).

Steg 2: Fest stolpene

Plasser stolpene i stolpefundamentet, og skru de fast. 

For å stabilisere stolpene mens du bygger er det lurt å feste en lekt på skrå mellom hver stolpe (som vist i bilde). Disse fjerner du når rammen er ferdig bygget. 

Nå som stolpene er festet skal du lage rammen. Rammen i denne pergolaen består av flere deler - se bilde under; 

1. Nedre ramme - denne er plassert på høyde 2100 mm på utsiden av stolpene. Til denne skal du bruke 4 stk av de 8 bjelkene du har kappet opp med lengde 3896 mm . 

2. Indre øvre ramme - denne er plassert på høyde 2475 mm på innsiden av stolpene. Til denne skal du bruke de 2 kantbjelkene med lengde 3800 mm, samt 2 av pergola bjelkene med lengde 3524 mm.

3. Ytre øvre ramme - denne er plassert på høyde 2475 mm, på utsiden av stolpene. Til denne skal du bruke de siste 4 stk bjelkene med lengde 3896 mm.

Pergola bjelker 5 stk  3524 mm - festes mellom kantbjelkene på indre ramme. Parallelt med de 2 ytterste pergola bjelkene i indre ramme. 

4. Skråavstivere 740 mm 8 stk - 2 stk festes i hvert hjørne på samme høyde som den nedre rammen - på innsiden av nedre ramme og mellom ytre og indre øvre ramme.

5. Lasker 8 stk 523 mm - festes mellom nedre og øvre ramme. På innsiden av nedre ramme og mellom ytre og indre øvre ramme.

Under følger forklaring for hvert steg.

Steg 3 - Fest den nedre rammen

Begynn med å feste den nederste delen av rammen. Til dette bruker du 4 stk av bjelkene med lengde 3896 mm (dimensjon 48x148 mm). Disse har du kappet med vinkler på 45 grader.

Mål ut høyde 2100 mm på stolpen (mål fra nederste del av stolpen, ikke fra bakken). Plasser bjelken slik at den korteste flaten er vent inn mot pergolaen og slik at denne ligger inntil kanten av stolpen - slik at bjelkene møte fint i hvert hjørne. (Se bilde av hjørne vist ovenfra). 

Skru fast bjelken med 2 skruer i hver stolpe. 

Gjør det samme på hver side av pergolaen. 

Steg 4 - Fest kantbjelkene til den indre øvre rammen 

Først bør du bestemme deg for i hvilken retning du ønsker at de overliggende pergolabjelkene skal gå. Kantbjelkene festes på de 2 sider som ikke går parallelt med disse.

Plasser den ene kantbjelken (lengde 3800 mm) på innsiden av stolpene. Oversiden av kantbjelkene skal gå i linje med oversiden av hver stolpe. Skru fast bjelken i hver stolpe med 2 skruer.

Plasser den andre kantbjelken på motsatt side av den første. Skru fast bjelken i hver av stolpene. 

Steg 5 - fest de ytre pergolabjelkene i den indre øvre rammen

Bruk 2 av pergolabjelkene (lengde 3524 mm) du har kappet opp. Disse plasseres på innsiden av stolpene mellom de 2 kantbjelkene du nettopp har satt opp. 

Skru fast disse i kantbjelkene (fra utsiden av kantbjelkene og inn i pergolabjelkene) på hver side. 

Steg 6 - Fest skråavstiverne 

For å gi konstruksjonen ekstra god stabilitet skal det festes skråavstiver i hvert hjørne. Bruk skråavstiverne du har kappet opp. Disse skal plasseres på hver av de indre sidene av stolpen - på innsiden av den nedre rammen og utsiden av den indre øvre rammen.

Den nedre kanten av skråavstiverne plasseres på samme høyde som den nedre kanten av den nedre rammen. Da vil også den ovre kanten av skråavstiveren komme på samme høyde som den øvre kanten av den øvre rammen. 

Skru fast skråavstiveren i den øvre indre rammen og i den nedre rammen. Gjør det samme i hvert hjørne til alle 8 skråavstiverne er festet. 

Steg 7 - Fest pergola bjelkene

Pergolabjelkene skal plasseres mellom de 2 kantbjelkene, parallelt med de 2 pergolabjelkene i den indre ovre rammen. De 2 ytterste pergola bjelkene plasseres på en avstand med 586 mm fra pergolabjelkene i rammen. (NB! Dersom du har brukt stolper med dimensjon 98x98 mm vil denne avstanden være 578 mm). De 3 midterste pergolabjelkene plasseres med en mellomrom på 600 mm mellom hver bjelke. Se mål på Tegning 1​. 

Mål opp mellomrommene mellom pergola-bjelkene og marker plasseringen for hver bjelke med en penn. Skru fast den første pergolabjelken fra utsiden av den kantbjelken og inn i pergolabjelken på hver side. (På samme måte som du gjorde i steg 5.) Gjør det samme på alle bjelkene. 

Steg 8 - Fest laskerne

Mål opp mellomrommet mellom laskene, og merk med blyant. Anstanden mellom stolpen og den lasken skal være ca 1282 mm (hvis du bruker stolper og lasker med dimensjon 98x98mm kan du tilpasse avstanden noe hvis du ønsker).

Se mål på Tegning 1.

Plasser og hold laskene på innsiden av nedre ramme og utsiden av den øvre indre rammen og skru fast fra utsiden av undre rammen og inn i hver lask. Skru fast laskene fra innsiden av den indre øvre rammen. 

Gjenta dette på alle fire sider.

Steg 9 - Fest den ytre ovre rammen

Nå skal du bruke de siste bjelkene du har igjen (skråkappet 45 grader, lende 3896 mm). Disse skal plasseres på utsiden av stolpene, med høyde 2475 mm fra nederste del av stolpen - det vil si, på samme høyde som den indre øvre rammen er plassert. Øvre kant av rammen vil ligge jevnt med den ovre kanten av stolpene. 

Fest rammen på samme måte som du gjorde med den nedre rammen i steg 3. 

Nå kan du også fjerne de midlertidige stabiliserende bjelkene som du satte opp i steg 1. 

Steg 10 - Nyt livet i den nye pergolaen din

Nå kan du begynne å nyte livet i den nye pergolaen din. Den kan utvides med vegger og males eller beises om du vil, for å sette ditt personlige preg på den.

 

TIPS 1:

Du kan beise, olje eller male din nye pergola, men du sparer deg selv for mye vedlikehold dersom du lar treverket gråne naturlig. Impregnerte materialer har en langtidsbeskyttelse av treverket som er tilpasset dagens strenge behov. Velg alltid NS-merket konstruksjonsvirke (det har gjennomgått strenge eksterne kontroller der fuktighet, deformasjoner, sortering og fuktighet er kontrollert).

TIPS 2:

Ønsker du å legge inn lyskilder eller koble til strøm til din pergola må du sørge for at du installerer dette etter gjeldende myndighetskrav. Det er fult mulig å lage hull til spotter i takrammen og ledninger kan trekkes skjult gjennom den hule ramme konstruksjonen.

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
16.03.2023
Icons/Large/Chat