Slik bygger du platting

Her finner du tips på hvordan du bygger plattingen selv. Fra grunnarbeid til selve byggingen av plattingen.

1) Grunnarbeidet

Når et terrassegulv skal legges direkte på mark, er det viktig å gjøre et godt grunnarbeid.

 • Underlaget må være stabilt, godt drenert (regnvannet bør renne bort fra veggen) og helt plant.
 • All matjord må bort, grav ned til fast underlag, eller minst 20 cm dypt hvis grunnen er hard og tørr.
 • Fyll så opp med 20 cm grov grus, singel eller pukk. Komprimer med valse eller pakk godt samtidig som du avretter med fall. Er bakken tørr og fin kan det greie seg med å lage 20 cm brede spor til tilfareren (bjelkene). Vanning gjør at grusen setter seg godt.
 • Ved å bruke fiberduk, hindrer du at gresset slår rot og vokser opp mellom terrassebordene.

Les også: Lag en terrasse uten fliser, sprekker og synlige skruer

Les også: Topp terrasse med toppskruing

2) Selve byggingen av plattingen - markterrassen

Produkter til terrassen

 • Tilfarerne eller bjelkene bør være 48 x 98 (148) mm, og skal legges på høykant på underlaget.
 • Pakk også litt grus sideveis, slik at de ligger støtt. Avstanden mellom tilfarerne anbefales å være 60 cm når det brukes 28 mm terrassebord.
 • En annen metode er å legge ut tilfarerne med f.eks. 40 cm avstand og snekre ferdige gulvlemmer (80 cm x 80 cm), som så legges vinkelrett på hverandre. På den måten bryter du flaten opp i felt.
 • På ujevnt underlag kan det være lurt å løfte tilfarerne litt fra bakken på avrettende bunnbord, f.eks 36 x 98 mm. Dette er på mange måter enklere, fordi det kun er disse plankene som må legges i grus. Dermed blir bjelkene korrekte når bunnbordene er vannrette. Dette kontrollerer du med et langt rettbord og vater.
 • Bjelker på 48 x 98 mm kan spenne over ca. 1.20 m

BYGGER'N TIPS! - Kapping av terrassebord

 • Når du legger terrassebordene - kapp de litt lengre enn det de skal være.
 • Bruk en sirkelsag og kapp alle bordene på en gang.
 • Det er både enklere og smartere - og kanten blir rett.

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
22.05.2024
Icons/Large/Chat