Når vi sier «rengjøring», mener vi ikke annet enn at du fjerner det som ikke skal være der, og kanskje spyler etter med vann, for å forsikre deg om at nedløpet ikke er tett.

Slik varer taket lengre

Taket har ikke godt av å bli mosegrodd. Det gir ikke alltid så store skader, men mosen holder på fuktigheten og kan gi frostspreng når kulda setter inn - levetiden vil da reduseres på tekkingen.

Et mosegrodd tak ser litt forfallent ut, så for din egen tilfredsstillelses skyld bør du rengjøre taket med jevne mellomrom.

Tak under trær trenger mer rengjøring fordi:

 • Barnåler og løv samler seg i takrenner, under dekkbord, på vindskier og under mønepanner. 
 • Fuktighet gjør raskt det hele til en klissen jordgrøt, og angrep av råtesopper.
 • En trekrone gjøre at algeveksten raskt slår til. 
 • Rennene bør rengjøres et par ganger i året.
 • Rengjøring av takflaten tas etter behov, f.eks når mosen har lagt seg for tykt. 
 • Når vi sier «rengjøring», mener vi ikke annet enn at du fjerner det som ikke skal være der, og kanskje spyler etter med vann, for å forsikre deg om at nedløpet ikke er tett. 

Hvordan rengjøre taket?

 • Mose på takflatene fjernes med kost og vann. 
 • På papp- og shingeltak må du være ekstra forsiktig og kun lett skraping.
 • La ikke mosen samle seg i rennen, men fjern den. 
 • Takstein og skifer kan rengjøres med høytrykksspyler, for de tåler det.
 • Mosefjerner for tak eller grønskefjerner kan også brukes.

Du kan vaske taket med Klorin blandet med vann i forholdet 1:4

Klorin virker som alge-/mosedreper – men det går jo også hardt ut over vegetasjonen under. Når du først er i gang, tar du et tak under dekkbordene samtidig. Og kommer du ikke til med kost eller liknende, kan du spyle skikkelig, slik at løvet «blåses» ut. 

Rengjøring av vindskier og dekkbord

Vindskier og dekkbord, særlig om de er lyse, blir fort angrepet av svartsopp eller grønnalger. Det ser stygt ut, men er ikke skadelig i og for seg. Den beste måten å bli kvitt dem på, er å vaske med husvask eller salmiakkvann og stiv børste, og så skylle godt. Eller bruke høytrykksspyler.

 • Skrap grundig og fjern all flassende maling. 
 • Påfør deretter en egen soppvask, som skal sitte på uten å skylles av. 
 • La det tørke noen dager. 

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
05.04.2024
Icons/Large/Chat