De vanligste feilene ved montering av lister

Har du tenkt på hvordan man behandler listverket før montering?

Likegyldighet og slurv ved frakt og lagring av listverk:

Det hjelper lite om høvleriet tenker kvalitet i alle ledd og tømreren utfører sitt håndverk med stor flid, dersom listene behandles likegyldig ved transport og lagring før montering.

  • Pakk inn listene i plast eller papp ved transport.
  • Lag en skikkelig lagerplass hvor listene kan ligge i fred.
  • Listene tas ut av emballasjen og berøres minst mulig under lagring.
  • Legg gjerne noe over listene for å hindre tilsmussing og at de mørkner på grunn av sollys under lagringen. Lister med fingeravtrykk eller skomerker er lite pent.

Montering

Listene tørkes for lite før montering:
Fører til tørking og krymping etter at listene er montert, noe som lett medfører oppsprekking, særlig rundt spiker. Listverket bør ligge å tørke i bygget i tørt klima, minst en uke før montering.

Spikring for nær enden:
Medfører oppsprekking. Spiker bør ikke plasseres nærmere en- den enn ca. 3-4 cm. Det kan ofte være lurt å forbore, særlig ved montering av lister i harde treslag. Et annet tips er å knipe av spissen på spikeren med tang. Spikeren blir da butt og splitter ikke veden så lett.

Overflatebehandling som maling og lakking etter montering:
Dette medfører at overflatebehandlingen sprekker i overgangen mellom list og kledning når listene og kledningen begynner å krympe eller svelle. Det kan være lurt å overflatebehandle både veggen og listene før montering av listene.

Kilde: Trefokus »

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat