Isolering av ytterveggen

Utvendig tilleggsisolering av fasaden reduserer ikke bare energiforbruket, men du vil også bryte kuldebroer samt øke temperaturen i den bærende konstruksjonen. ROCKWOOL gir deg noen tips for å gjøre denne prosessen litt enklere for deg.

ROCKWOOL isolasjon er laget av stein, - et naturlig produkt som hverken brenner eller forringes gjennom sin brukstid. Det betyr at hvis du isolere med ROCKWOOL så får du ikke bare et fullgodt isolasjonsprodukt, men også et produkt som gir økt brannbeskyttelse, er fuktsikkert og som bidrar til å dempe uønsket støy. Rockwool isolasjon er også resirkulerbart og kan gjenvinnes til ny kvalitetsisolasjon om og om igjen.

Enten du planlegger et nytt bygg eller skal energi-renovere et eksisterende, så er det mange valg som skal tas. Hva slags type isolasjon og løsninger du velger er blant de viktigste – for konsekvensene kan ha stor betydning for den langsiktige bo-komforten, sikkerheten og økonomien.

ROCKWOOL gir deg noen tips for å gjøre denne prosessen litt enklere for deg.

Finn produkter fra ROCKWOOL hos Bygger'n

Isolering av ytterveggen

Utvendig tilleggsisolering av fasaden reduserer ikke bare energiforbruket, men du vil også bryte kuldebroer samt øke temperaturen i den bærende konstruksjonen. Det gir en sunnere vegg med mindre fare for fukt og råteproblemer. Utvendig isolering vil også gi en bedre støydemping

Etterisolering av yttervegg kan utføres enten fra innsiden eller utsiden. Den beste formen for etterisolering er imidlertid fra utsiden. Det bidrar til å bryte kuldebroer, skape et mer stabilt og fuktsikkert miljø for ytterveggen og forlenge levetiden for den bærende konstruksjonen. Utvendig isolering med ROCKWOOL vil også gi en bedre støydemping og bidra til å beskytte hjemmet ditt uten å legge beslag på dyrbare innvendige arealer

Utvendig etterisolering kan utføres på to måter. Enten ved å fore ut, isolere med ROCKWOOL Flexi A-plate og så montere vindsperre, lekter og kledning eller ved å montere et uavbrutt sjikt med ROCKWOOL REDAir isolasjon, lekter og kledning.

Ved bruk at REDAir systemet vil isolasjonen ligge som en «ulljakke» utenpå bygget og beskytter det mot kulde, brann og lyd. Det betyr også at ytterveggen stort sett blir fri for gjennomgående lyd- og kuldebroer, hvilket gir en slankere og mer høyisolert yttervegg og som er raskere å montere enn ved den mer tradisjonelle utforingen.

Utvendig isolasjon kan monteres utenpå de fleste bærende konstruksjoner enten det er av tre, mur, betong eller tegl. Fasaden kan avsluttes med en pusset overflate eller en panel-, plate- eller annen type ventilert kledning.

REDAIR ELLER ROCKVEGG

Til renovering og etterisolering av fasader anbefaler vi ROCKWOOL REDAir.

REDAir er bygd opp som et system hvor isolasjonsplate, festeskruer og lekter etc. er tilpasset og godkjent av SINTEF Byggforsk. Isolasjonsplatene finnes i tykkelser fra 100-250 mm, men avhengig av hvor godt du ønsker å isolere kan isolasjonen legges i to lag opp til 400 mm. Merkostnaden for å øke U-verdien på veggen utover dagens krav og opp til et null- eller pluss hus er imidlertid liten da montasjetid og materialkostnader, med unntak av isolasjon og skruer, blir uendret.

Har du begrensninger for hvor tykk isolasjon du kan bruke, er ROCKVEGG ett alternativ. Systemet har mye av de samme prinsippene som for REDAir, men bygger kun ut 50 mm.

Tips

Tenk på at isolasjonsstandarden du legger opp til skal holde i hele husets levetid. Strømpriser og krav om lavere energiforbruk vil bare øke fremover. Godt isolerte og energigjerrige hus vil derfor være en god investering. Vi anbefaler at det minst isoleres i henhold til dagens krav, som totalt tilsier ca 250 mm isolasjon.

For mer informasjon: Prøv ROCKWOOL renoveringsverktøy

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
20.12.2022
Icons/Large/Chat