Slik legger du stein i hagen

Et gulv av steinmaterialer er slitesterkt og fås i et utall varianter. Det kan føles kaldt om morgenen og tidlig på våren, men holder godt på varmen utover kvelden.

Slik gjør du

Gulv av beleggingstein
 • Beleggingstein og heller legges på et stabilt underlag avrettet med 5-10 cm sand.
 • Vann og komprimer sanden ved å tråkke til eller bruke vibratorplate.
 • Legg ut tynne lekter i riktig høyde og med riktig fall, og fjern overflødig sand med et rett bord som trekkes på tvers av lirene.
 • Vann og komprimer sanden godt igjen, før steinen legges ut.
 • Fyll fugene med fin sand, kost og stamp belegget med vibratorplate eller "jomfru". Etterfyll til slutt med fin sand før det kostes rent.

Gulv av singel
 • Grav ut arealet i ca. 10 cm dybde og legg fiberduk i bunnen og langs kantene.
 • Legg på et 5 cm tykt lag subbus og fyll med et like tykt lag med singel.
 • Lag eventuelt kanter av kantstein eller 23 x 98 mm bord på høykant.
Heller og mørtel
Det blir best resultat om hellene støpes fast, men dette tilsier fullstendig stabilt underlag, noe som ikke er mulig uten at hellene i fundamenteres på steinfylling på fjell, eller at de støpes fast på en støpt betongplate som "flyter" på bakken.
 • En slik plate må være 10 cm tykk, og støpt i armert betong, vanlig tørrbetong.
 • Armeringen er et nett som legges i øvre halvdel av platen.
 • Platen støpes i en forskaling bestående av solide bord eller plant som omramming.
 • Toppen av forskalingsbordene blir også toppen av betongen, og det er lett å få det jevnt og når du trekker betongen av med et langt rettbord, og som glir på forskalingstoppen.
 • Husk å komprimere godt først.
 • La betongen herde noen dager før du støper fast hellene med ren sementmørtel (ikke murmørtel).
 • Fugingen skjer også med sementmørtel, men her kan du fylle fugene med tørrmørtel uten vann.
 • Kost godt ned, og la nattduggen gjøre herdeprosessen. Eventuelt kan du dusje forsiktig med vann.

BYGGER'N-TIPS

 • Heller og belegningsstein i betong er et rimelig gulvmaterialet og finnes i mange ulike farger og former.
 • Brostein eller gatestein er et vakkert, men kostbart og litt ujevnt gulv, og kan brukes som kanter og overgang mellom gulvmaterialer.
 • Skifer er holdbart og vakkert. Fås både som rektangulære heller og som villskifer som passer spesielt godt i rustikke miljøer og som stier og ganger i hagen.
 • Kuppelstein en rund naturstein som gir et ujevnt, men vakkert og rustikt gulv som ikke egner seg så godt som underlag for hagemøbler.
 • Marktegl er svært holdbart og gir et varmt og levende gulv.
 • Singel er et tidligere mye brukt materialet i norske hager, mens vi nå helst forbinder den med den japanske hagen.
 • Keramiske fliser lagt på et støpt dekke gir et stabilt og jevnt gulv, og egner seg også til trapper.
Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat