Det teller hvilke skruer du bruker når du bygger terrasse.

Velg riktige terrasseskruer

For at du skal lykkes med terrassen, er det viktig at du velger riktig skrue. Både tresort, størrelse på terrassen og omgivelser har mye å si.

Velg riktig festemiddel når du skal bygge terrasse

For å unngå sprekker og fliser anbefales det å bruke skrue med borspiss. Det gjør også at jobben går raskere i og med at skruen hugger direkte.

En terrasseskrue med høy kvalitet og grovere stamme er det sikre valget og minimerer risikoen for at du om et par år må gjøre jobben på nytt på grunn av sprekkdannelser eller vridninger.

Bærebjelke i trefasade

Dersom bærebjelken skal festes i en trefasade, bruker du treskruen HEX™, en moderne utgave av den tradisjonelle franske treskruen.

  • Med HEX™ oppnår du sterkere montering og mindre risiko for sprekkdannelse ved skruingen

Her ser du vårt store utvalg av HEX™ 

ESSVE treskrue HEX™ Finnes i lengdene 45 –150 mm.

Lettbetong / Lecafasade

Pussede fasader er gjerne av Leca eller lettbetong. De kan forveksles med pussede fasader laget av hullstein, hulltegl eller tegl. I de tilfeller må man bruke instruksjonene for teglfasade/hullteglfasade ovenfor.

For lettbetongfasade/lecafasade er det viktig å komme så dypt inn i steinen som mulig; man skal helst passere steinens sentrum. Vår lettbetongskrue Heavy Load er et nytt og smart festemiddel som skrus rett inn i lettbetongen, uten å forbore.

Våre lettbetongskruer ser du her 

ESSVE Lettbetongskrue Heavy Load Finnes i lengdene 185 –210 mm.

Teglfasade / hullteglfasade

Det er som regel uproblematisk å feste bærebjelker i bærende teglfasader. Hvis det derimot er snakk om en forblendet fasade, må du finne ut hvor stor belastning den er konstruert for å tåle. Montering i de nederste lagene er mindre risikabelt, men dersom bærebjelken skal festes høyere opp, må du være forsiktig. I enkelte tilfeller kan det være bedre å feste bærebjelken i husets rammeverk. Bruk ESSVE Fasadeplugg GXL.

Her ser du fasadeplugger

Her ser du fasadeplugg GXL

ESSVE Fasadeplugg GXL Finnes i lengdene 100 –240 mm.

Betongfasade

Det mest takknemlige materialet å feste bærebjelken i, er betong. Vær oppmerksom på at nyere underlag kan være kledd med en isoporkant som minner om betong.

  • Når du borer, vil du merke at det bare er ca 1 cm betong etterfulgt at ca 10 cm isopor.
  • Deretter er det på nytt et betonglag, og du må derfor sørge for å forankre bærebjelken i det indre betonglaget.

Vi anbefaler ESVE Fasadeplugg GXL eller ESSVE Ekspansjonsbolt.

Til vinkelbeslag / hullplater / bjelkesko

For en rask og korrekt montering av vinkelbeslag, hullplater og bjelkesko anbefaler vi å bruke beslagskruer framfor beslagspiker. Det er imidlertid viktig at man ikke "overtrekker" skruen. TX 20 bits kreves.X 20 bits kreves.

Her kan du se beslagskruer

ESSVE beslagskrue Finnes i lengden 40 mm.

Skjøting og endeskruing

Ved skjøting av bjelkelag og ved endeskruing av rammeverk er det viktig at man velger en skrue med litt kraftigere dimensjoner. Ettersom en treramme alltid er i bevegelse, kan en for liten dimensjon gå utover festemiddelets levetid og styrke.

ESSVE Treskrue Cutters® Finnes i lengdene 30 –300 mm.

Større terrasse, sterkerer terrasseskrue

Ved større konstruksjoner (over 60 kvm) forekommer det flere bevegelser i trevirket. Vær derfor nøye med å velge en rustfri skrue med en dimensjon som tåler at virket bevger seg,

  1. Vi anbefaler ESSVE Torpedo Max III, etterfølgeren til Nordens beste terrassesskrue i henhold til Testfakta.

ESSVE Torpedo max III rustfri A2 Finnes i lengdene 42 –115 mm.

Til montering i fjell og stein

ESSVE ECM Ankermasse Finnes i flere patronstørrelser. Vi anbefaler 160 ml alt. 300 ml ettersom de kan brukes i en vanlig skjelettpistol.

ECM Ankermasse er det rette festemiddelet å bruke for montering av stolpesko i stein eller fjell. For korrekt montering

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat