Fyringstips

Hva påvirker at veden brenner og hvor god varme kan man få?

Vedfyring gir god varme og mye kos

Det er 3 ting som påvirker hvordan veden brenner og hvor god varme man får:

 1. Selve veden - hvilken type ved skal du velge?
 2. Ildstedet og ilegging av ved
 3. Å fyre riktig

1) Selve veden

Hvilke type ved skal du velge - gran, furu, eik, bjørk?

 • Gran spraker mye og egner seg ikke i åpen peis, dessuten gir gran lavere brennverdi enn f.eks eik og bjørk.

Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte

 • Tørr ved gir 2 til 3 ganger så mye varme som rå ved.
 • Tørr ved gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig.
 • Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlig væsker til opptenning. Bruk papir, opptenningsved eller opptenningsbriketter.

2) Ildstedet

Nye rentbrennende ovner gir 30-50 % mer varme enn gamle vedovner og forurenser mindre.

Fyring krever luft

 1. Pass på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne.
 2. Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu.
 3. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.

3) Å fyre riktig

Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulerer trekken ned til det brenner med rolige flammer.

 • La veden brenne helt ut til det er en stor haug med glør, før du legger i ny ved.
 • Husk å skru opp trekkventilen igjen slik at veden tar god fyr.
 • Det blir lite varme og mye forurensing når vedovnen fylles med store mengder ved og det fyres med trekkventilene mest mulig gjensskrudd. Slik rundfyring danner beksoti skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann. Det kan i værste fall føre til brann i boligen.

Tips! Ikke tøm asken for ofte

Mange tømmer ildstedet for aske alt for ofte. Det er faktisk fordelaktig å la det ligge et lag aske igjen på bunnen av ildstedet. Asken isolerer og beskytter bunnen, og gulvet under, mot den sterke varmen fra bålet. Mange synes også det er lettere å tenne opp i peisen om det ligger noen gamle kullbiter igjen fra tidligere. Aske er de ikke-brennbare delene av veden, hovedsakelig mineraler.

Fordi aske er et veldig godt isolerende materiale kan man ofte finne små, glødende kullbiter gjemt inne i asken mange timer eller dager etter at bålet har slukket.

Når du skal tømme aske er det derfor viktig at den tømmes i en bøtte med lokk, begge av metall.

 • Denne må du la stå til du er helt sikker på at det ikke er glør igjen i asken.
 • Aske kan ikke komposteres, men kan brukes som gjødsel dersom den stammer fra rent, ubehandlet trevirke.
 • Alternativt kan den kastes sammen med restavfall.
Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat