Valg av ildsted

Et ildsted skal ofte dekke flere behov og være et koselig samlingspunkt. Her er noen tips for hva du bør tenke på når du velger ildsted.

Koselig samlingspunkt

Et ildsted skal ofte dekke flere behov; det skal være et koselig samlingspunkt, en del av interiøret og en oppvarmingskilde.

Størrelse på ildsted

Sentralt i huset er det en fordel med et større ildsted, som kan varme opp store arealer. Også i en underetasje er det gunstig å ha et ildsted med høy varmekapasitet, gjerne ca. 9000 W eller mer.

Varmluft vil alltid stige, og hvis du har en åpen løsning mellom kjeller og huset for øvrig, vil du utnytte varmen over hele huset. Et ildsted varmer sjelden for lite!

Se på hvor stort ildsted du har behov for:

 • Hvor stort er rommet?
 • Hvor stort totalareal skal du varme opp?
 • Plasseringen - hvor skal ildstedet stå?
 • Skal det være hovedoppvarmingskilde?
 • Skal det være tilleggsvarme?

Det totale varmebehovet vil normalt ligge mellom 60 - 80 kW/m2, avhengig av hustype, isolasjon, størrelse på vindusareal, samt klimaet der du bor.

 • I et vanlig godt isolert bolighus vil for eksempel wattbehovet ligge på 60 - 80 W pr m2.
 • Et bolighus på 120 m2 vil dermed ha følgende totale wattbehov (ca.): 120 x 80 W = 9.600 W
 • Hytter har større wattbehov.

Plassering av ildsted

Plasser ildstedet slik at du får glede av å se bålet og føle varmen fra det stedet du tilbringer mest tid i rommet. Virker det vanskelig å få plassert ildstedet der du vil ha det, ta med tegning av rommet til din forhandler - de kan hjelpe deg.

Ved plassering av ildstedet er det fysiske og praktiske hensyn å ta:

 • Skorsteinens plassering i rommet.
 • Skorsteinens innvendige tverrsnitt og lengde.
 • Brannmurens størrelse.
 • Gulv og evt. forsterkning av gulv.

Hvilke type ildsted passer hjemme hos deg?

I tillegg til størrelse og plassering, må du også ta hensyn til hvilken type ildsted du ønsker - hva passer inn hjemme hos deg?

Peisovn er en mellomting mellom peis og vedovn - utstyrt med stor glassdør som gir deg godt innsyn til bålet. Ypperlig for deg som har lyst på peis men har liten plass.

Peisovn med parafin. Du kan fyre med parafin og ved hver for seg eller samtidig. Kjekt for deg som ønsker å komme hjem til oppvarmet hus.

En vedovn kan plasseres overalt, både hjemme og på hytta, på et kjøkken, i stua, gangen eller på et soverom.

Med en peisinnsats har du muligheten til å mure din egen drømmepeis eller sette opp en elementpeis. Her har du flere modeller å velge mellom.

Montering av ildsted

Noen ønsker å sette opp ildstedet selv, andre vil ha hjelp. Det enkleste er å høre hva din Dovreforhandler anbefaler - de kan hjelpe deg med å skaffe en montør og gi deg annen hjelp du måtte trenge.

Før montering:

 • Olje- og gassovner/peiser er søknadspliktige. Søknad sendes stedlige bygningsråd eller feiervesen.
 • Les monteringsveiledningen nøye før arbeidet påbegynnes. Installasjonen skal foretas etter gjeldende forskrifter, som er beskrevet i monteringsveiledningen. Er du i tvil ta kontakt med feiervesenet.

Ta hensyn til følgende:

 • Vekt - enkelte ildsteder har så høy vekt at det kreves fundament.
 • Gulvbelegg/tepper må fjernes. Tregulv dekkes med en plate av stål eller lignende.
 • Brannmuren må være stor nok, sjekk materiale og tykkelse.
  Generelt krav til brannmur er minimum 100 millimeter tykkelse på Leca, Siporex, teglstein eller betong - evt. kan godkjent brannpanel brukes. Naturstein er ikke godkjent som brannmur.
 • Avstand fra røykrør til brennbart materiale skal være min. 300 millimeter, eller etter angitte krav i monteringsveiledningen for det aktuelle produktet.
 • Fjern tapet og annet brennbart materiale bak ildstedet.
 • Følg alltid monteringsveiledningen nøye.

Kilde: Dovre »

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat