Hvor mye panel trenger du?

Denne guiden hjelper deg å beregne hvor mye innvendig panel du trenger.

Tabellen nedenfor forteller hvor mye panel som går med i de vanligste dimensjonene. Kapp er ikke beregnet, siden det kan variere mye, men det er vanlig å regne med at 7-10 % går til spille.

Slik gjør du:

  • Ta nøyaktige mål og regne ut vegg- eller takflate som skal dekkes av panel.
  • Multipliser deretter arealet i m2 med tabellverdien for den dekkende bredden på det panelet som skal brukes.

Du får kjøpt panel i lengder tilpasset vanlig takhøyde. Dette kan være praktisk i tilfeller hvor det er få dører og vinduer, som kapp ellers kan benyttes til.

En veggflate som er 4 meter lang og 2,4 meter høy skal kles med panel som er 95 mm bred.

Arealet som skal kles blir da 4 x 2,4 = 9,6 m²

Bredde i mm Løpemeter pr m²
70 16,8
95 11,8
120 9,1
145 7,4
170 6,3
195 5,4

I følge tabellen over vil det gå med 11,8 lm panel pr. m² vegg når panelbredden er 95 mm.

I alt vil det da gå med 11, 8 x 9,6 = 113,2 lm til denne veggen.

Behandlet eller ubehandlet panel?

Ferdig overflatebehandlet panel er blitt veldig vanlig, men du får fortsatt kjøpt ubehandlet panel. Ofte kan det lønne seg å overflatebehandle ubehandlet panel før montering.

Ved behandling på forhånd unngår man «krympestriper» når panelet tørker. I tillegg slipper man at malingen limer bordene sammen, noe som kan føre til at det oppstår noen få store tørkesprekker i fyringssesongen.

Dersom panelet skal behandles etter montering, oppnås best resultat ved å vente til panelet er ferdig akklimatisert til rommets «klima». Dette skjer i løpet av noen uker, avhengig av årstid.

Kilde: Bergene Holm

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat