GA 21-043

Norge er bygd for garasjer

Finn garasjen for deg! En garasje er en investering som gir deg mer enn en tørr og snøfri bil. Garasjen gir deg også ekstra plass til både verktøy, hageredskap og sportsutstyr.

Vi tilbyr et bredt utvalg av både enkle og doble garasjer, og løsninger med ekstra plass i form av bod eller loft. Finner du ikke din garasje i katalogen kan vi også skreddersy garasjen på bestilling. 

Utseende på ditt hus, din tomt, dine behov - du bestemmer!

Alle garasjene er tilpasset gjeldende forskrifter og byggesaksregler. Bygger'n Tekniske Tjenester har arkitekter og tekniske konsulenter som kan skreddersy din garasje etter ønsker og behov.

Garasjer selges i alle Bygger'n-butikker, så nærmeste garasjekonsulent er ikke langt unna.

Her kan du se hele katalogen.

GA 101

GA 111

Hvor mye vil du gjøre selv?

Ferdig montert

Våre dyktige samarbeidspartnere kan levere garasjen ferdig oppsatt for deg. En ferdig montert garasje passer for deg som ikke vil gjøre noe selv. Grunnarbeid og støp av såle må du gjerne få gjort før våre folk kommer. Men dersom du trenger hjelp til å finne grunn- og betongentreprenør, kan vi være behjelpelige med det også.

Du som kunde er bare ansvarlig for at alt i forbindelse med en eventuell byggesøknad er i orden. Dersom du trenger hjelp til, eller har spørsmål om byggesøknad - spør oss!

Precut eller elementer

Ferdig kappede garasjedeler passer for deg som er nevenyttig og liker å snekre selv. Garasjen kan leveres ferdig kappet. Reisverk og konstruksjon er da ferdig kappet på mål og takstoler ferdig sammensatt.

Å få garasjen levert på byggeplass i elementer, gir deg den raskeste løsningen. LSE Byggesystemer kan levere ferdige veggelementer til garasjene. Elementleveranse gir deg perfekt presisjon, redusert kapp og svinn og fiks ferdig fort.

GA 201

GA 303

Byggesak – enklere enn du kanskje tror

Hva kan du bygge uten å nabovarsle og søke?

Du har selv ansvar for å finne ut hva du har lov å bygge på eiendommen din. Som utgangspunkt kan du bygge garasje på inntil 50 kvm² med 1 etasje, inntil 4 meters mønehøyde og 3 meters gesims- høyde uten å søke og uten å varsle naboen. Garasjen må ligge minst 1 meter fra nabotomten og 1 meter fra huset. Garasjer inntil 70 kvm² kan søkes «forenklet», hvor du selv står ansvarlig ovenfor kommunen. Er garasjen større enn 70 kvm² må du bruke ansvarlige foretak i hele søknads- og byggeprosessen.

Brann og eksos

Dersom du velger en ”skreddersøm-garasje” og den skal bygges sammen med huset ditt trenger du ikke ekstra brannskille mellom huset og garasjen når garasjen ikke er større enn 50 kvadratmeter. Garasjen må likevel være skilt fra resten av huset med bygningsdeler som er så tette at eksos ikke trenger gjennom. Dersom du skal bygge garasje med oppholdsrom på loftet er det også viktig at det prosjekteres inn røyktett skille mellom garasjen og oppholdsrommet. Det kan være du må brannsikre de delene som er nærmere naboen enn 8,0 meter. Dette gjelder hvis nabobygningen brukes som for eksempel hus, hytte, verksted, atelier eller kontor. Brannmot-standen må være på minst El 30 (motstandsdyktig mot brann i 30 minutter).

Be om hjelp fra fagperson om du er usikker på om du trenger brannsikring.

OBS!

  • Det er begrensninger på hva du kan bygge i områder som er regulerte til landbruk, natur og friluftsformål samt reindrift. Dette kalles LNF-områder eller LNFR-områder. Du finner som regel informasjon om dette i kommuneplanens arealdel.
  • Garasjen skal ikke plasseres over vann- og avløpsledninger
  • Det kan også være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale dokumenter og planer.

Si ifra til naboen

Vår anbefaling er at du avklarer med naboen før du setter i gang garasjeprosjektet. Forklar hvorfor du ikke trenger å nabo-varsle og søke. Når garasjen står ferdig skal det meldes fra til kommunen, slik at den blir tegnet inn i kommunens kartdata.

Det kan du gjøre ved å fylle ut skjemaet «Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt», som du finner på www.dibk.no (Direktoratet for Byggkvalitet).

Gjeldende byggesaksregler finner du også hos dibk.no (Direktoratet for Byggkvalitet)

Opprettet
24.04.2023
Oppdatert
24.04.2023
Icons/Large/Chat