Isolering av etasjeskiller

Isolering av etasjeskillere reduserer følelsen av «kaldtrekk» langs veggene og bidrar til å forhindre varmetap mellom etasjene. ROCKWOOL gir deg noen tips for å gjøre denne prosessen litt enklere for deg.

ROCKWOOL isolasjon er laget av stein, - et naturlig produkt som hverken brenner eller forringes gjennom sin brukstid. Det betyr at hvis du isolere med ROCKWOOL så får du ikke bare et fullgodt isolasjonsprodukt, men også et produkt som gir økt brannbeskyttelse, er fuktsikkert og som bidrar til å dempe uønsket støy. Rockwool isolasjon er også resirkulerbart og kan gjenvinnes til ny kvalitetsisolasjon om og om igjen.

Enten du planlegger et nytt bygg eller skal energi-renovere et eksisterende, så er det mange valg som skal tas. Hva slags type isolasjon og løsninger du velger er blant de viktigste – for konsekvensene kan ha stor betydning for den langsiktige bo-komforten, sikkerheten og økonomien.

ROCKWOOL gir deg noen tips for å gjøre denne prosessen litt enklere for deg.

Finn produkter fra ROCKWOOL hos Bygger'n

Isolering av etasjeskiller

Isolering av etasjeskillere reduserer følelsen av «kaldtrekk» langs veggene og bidrar til å forhindre varmetap mellom etasjene. Det gir også en effektiv lyddemping mellom etasjene enten det er høy musikk eller fottrinn som forstyrrer bokomforten din

Innen samme boenhet er det ikke forskriftskrav til isolering eller lyddemping av etasjeskillere, noe som ofte medfører unødvendige støyplager og irritasjon. Ved å isolere etasjeskilleren med ROCKWOOL Flexi A-plate vil mye av støyen reduseres. Men, skal du få optimal lyddemping, både fra trinnlyd og annen støy, trenger du ytterligere tiltak i form av trinnlyddemping og lydbøylehimling.

For å dempe trinnlyd fra etasjen over og redusere overføring av annen lyd mellom etasjene vil både flytende gulv med trinnlydplater og lydbøylehimling ha en stor effekt. Om man gjør begge deler vil man få en konstruksjon som tilfredstiller forskriftskravene mellom boenheter.

ROCKWOOL Trinnlydplate er godt egnet enten det skal legges et flytende tregulv over eller det skal bruke avretningsmasser og fliser. Skal det legges flytende tregulv legges det først ut 20 mm ROCKWOOL Trinnlydplater med duk tett inntil hverandre og i forbandt.

Gulvet skal randopplagres på en kantunderstøttelse med en lekt i dim. 19 x 73 mm. Over isolasjonen legges to trykkfordelende lag, for eksempel spon og parkett/laminat, eller gulvgips og spon om det bare skal avsluttes med et gulvbelegg.

Lydbøylehimling bygges opp med ROCKWOOL Lydbøyler, lekter og to lag gips eller sponplate.

ROCKWOOL FLEXI A-PLATE OG TRINNLYDPLATE

Til renovering og etterisolering i etasjeskillere anbefaler vi ROCKWOOL FLEXI A-plate. Med sin fleksible langside vil den fylle godt ut i mellom bjelkelaget og både bidra til støydemping og bedre energikomfort. For å oppnå god trinnlyddemping anbefaler vi ROCKWOOL Trinnlydplate

Tips

Husk å måle opp den nye totalhøyden på gulvet slik at det ikke kommer i konflikt med eventuelle dører som skal åpnes!

For mer informasjon: Prøv ROCKWOOL renoveringsverktøy

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
20.12.2022
Icons/Large/Chat