Isolering av loft

Energirenovering av loft er et av de enkleste og mest effektive tiltakene som kan gjøres for å forbedre boligstandarden. ROCKWOOL gir deg noen tips for å gjøre denne prosessen litt enklere for deg.

ROCKWOOL isolasjon er laget av stein, - et naturlig produkt som hverken brenner eller forringes gjennom sin brukstid. Det betyr at hvis du isolere med ROCKWOOL så får du ikke bare et fullgodt isolasjonsprodukt, men også et produkt som gir økt brannbeskyttelse, er fuktsikkert og som bidrar til å dempe uønsket støy. Rockwool isolasjon er også resirkulerbart og kan gjenvinnes til ny kvalitetsisolasjon om og om igjen.

Enten du planlegger et nytt bygg eller skal energi-renovere et eksisterende, så er det mange valg som skal tas. Hva slags type isolasjon og løsninger du velger er blant de viktigste – for konsekvensene kan ha stor betydning for den langsiktige bo-komforten, sikkerheten og økonomien.

ROCKWOOL gir deg noen tips for å gjøre denne prosessen litt enklere for deg.

Finn produkter fra ROCKWOOL hos Bygger'n

Isolering av loft

Energirenovering av loft er et av de enkleste og mest effektive tiltakene som kan gjøres for å forbedre boligstandarden. Etterisolering av loftet vil både bidra til lavere energikostnader og forbedre inneklimaet på varme somre og kalde vintre. Steinullens egenskaper vil også bidra til å øke brannsikkerheten for bygget

Isolering av loftet er en av de mest effektive og raskeste måtene å forbedre husets energistandard og komfort på. Arbeidet kan enkelt uføres selv eller overlates til profesjonelle firma. ROCKWOOL isolasjon sine innebygde egenskaper sikrer et godt resultat enten du velger å benytte isolasjonsplater eller granulat.

Ligger det isolasjon på loftet fra før av, som ikke er skadet eller har andre mangler, kan både Granulat Pro og Flexi A-plate legges ovenpå. Før ny isolasjon legges ut er det viktig å sjekke at dampsperren er ok. Eventuelle feil og mangler må utbedres. Sjekk også at det er tilstrekkelig utlufting på loftet, spesielt ved raft.

Tips

I følge dagens krav skal det isoleres med ca 300 mm isolasjon på loftet, men med tanke på økende strømpriser kan det være fornuftig med større tykkelser når en allikevel holder på med jobben

For mer informasjon: Prøv ROCKWOOL renoveringsverktøy

 

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
20.12.2022
Icons/Large/Chat