Slik lager du rekkverk rundt terrassen

Dersom terrasse ligger mer enn en halv meter over bakkenivå, må du av sikkerhetsmessige grunner sette opp et rekkverk. Selv om høydeforskjellen er mindre, vil rekkverk i mange tilfeller være på sin plass.

Rekkverk rammer inn terrassen og gjøre den mer intim og lun. Rekkverket må bygges solid slik at det ikke gir etter for belastning.

 • Rekkverk skal ha høyde og utforming som sikrer mot fall og sammenstøt. Rekkverk skal utformes slik at klatring forhindres.
 • Høyde på rekkverk i trapper og ramper skal være minimum 90 cm. Høyde på rekkverk ved balkonger, tribuner, passasjer og lignende skal være minimum 1 meter.
 • Der høydeforskjellen er mer enn 10 meter over terreng, skal rekkverkshøyde være minimum 120 cm.Håndlist på rekkverk skal være i høyde 90 cm over gulv/trinn.
 • For at rekkverket skal være barnesikkert er kravet at det ikke skal være større åpninger enn 10 cm inntil en høyde på 75 cm.
 • Horisontal avstand mellom bygningsdel og utenpåliggende rekkverk skal være maksimum 5 cm

Dimensjoner og dekkbord

 • Rekkverkstolpene kan ha dimensjon 48 x 73 mm eller 48 x 98 mm. 
 • Avstanden mellom dem må tilpasses og deles opp i terrassens lengde, slik at feltene blir omtrent like store. Fordi stolpene skal boltes til gulvbjelkene, er det viktig at du planlegger dette helt fra begynnelsen av, f.eks, ved å bruke en rekkverkstolpe for hver tredje gulvbjelke.
 • Mer enn 1,80 m mellom stolpene bør det aldri være ved stående kledning, og ikke mer enn 1,20 m ved liggende kledning.
 • Legg alltid dekkbord på toppen av stolpene.

Dekkbord har 3 funksjoner:

 1. Dekkbordet skal være så bredt som mulig, fordi det da er med på å stive av rekkverket.
 2. Dekkbordet hindrer også regn i å trenge ned i stolpens endeved.
 3. Virker som klatrebarriere for små barn. I hjørnet må dekkbordet skjøtes over en kvadratisk stolpe.

Stående rekkverk virker mer stengende enn liggende rekkverk.

Har du lyst til å myke opp inntrykket med de stående stakittene, kan du forme hvert enkelt bord med stikksag etter mal. For å få ens høyde, strekker du en stram snor som retningslinje, eller du legger en planke på gulvet som stakittene støtes mot under fastskruingen.Vi anbefaler to skruer pr. feste.

Opprettet
19.12.2022
Oppdatert
19.12.2022
Icons/Large/Chat