Har du istapper fra taket?

Istapper hengende ned fra taket kan skyldes to ting; enten er isolasjonen eller utluftingen for dårlig, eller begge deler.

Et tak i god stand skal ha lufting på innsiden av yttertaket. På den måten avkjøles eventuell varme som stiger opp gjennom isolasjonen, og yttertaket forblir kaldt.

Er det eksempelvis gjort dårlig arbeid ved takventiler, takvindu eller pipe vil utluftingen av taket ødelegges, med råteskader og muggvekst som resultat.

Hvis yttertaket blir varmt, begynner vannet og renne nedover mot kanten. Der treffer det på kalde takrenner og fryser til is og istapper.

Kaldloft

Rent teknisk er det best for huset å ha et kaldt og trekkfullt loft. I et slikt loft blir varmen som stiger opp gjennom bjelkelaget nedenfra, ”tatt av vinden” og på loftet og ført ut gjennom ventilasjonsåpninger.

Det er derfor svært viktig at man ikke tetter igjen ventilåpningene i den hensikt å gjøre loftet varmere. Da vil det garantert gi huset angrep av mugg- og råtesopper.

Innredet loft - varmloft

Dersom loftet skal innredes, er det viktig at det etableres et skikkelig ventilasjonssjikt over isolasjonen.

Dette sjiktet erstatter på en måte loftet, og poenget er å sende den varme fuktige luften som lekker gjennom nedenfra, ut i friluft uten at den rekker å gjøre skade.

Opprettet
Oppdatert
Icons/Large/Chat